Π.Ε Τρικάλων: Καταργείται η έκδοση άδειας εργασίας των παράνομα διαμενόντων πολιτών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4825/2021 (Α΄157) από 1η Ιουλίου 2022 καταργείται η αρμοδιότητα της έκδοσης άδειας εργασίας, 6μηνης διάρκειας, των παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών από την Υπηρεσία μας.

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες δύνανται να απασχολούν μετακληθέντες πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διαδικασίες μετάκλησης και σε ειδικότητες κυρίως του πρωτογενούς τομέα όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4251/2014 (Α΄80) .

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης (τηλ.2431351616) αρμόδια Τμηματάρχης Ευθυμίου Αγορίτσα.