Οργανώσεις Μελών Τρικάλων της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

syriza-arxeio

Συνεδρίασαν και συγκροτήθηκαν τα συντονιστικά όργανα των Οργανώσεων Μελών Ανατολικού και Δυτικού τομέα Τρικάλων και έχουν ως εξής:

1. Συνεδρίασε την Πέμπτη 4 Δεκέμβρη 2014 και για πρώτη φορά μετά τη συνέλευση που το εξέλεξε, το Συντονιστικό της 1ης Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων (Ανατολικός Τομέας) και συζητήθηκαν οι οργανωτικές προτεραιότητες του κόμματος, η προσπάθεια ανασυγκρότησης της οργάνωσης, η ολοκλήρωση της διαδικασία απογραφής των μελών της και επιμέρους πολιτικά και τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα.
Συζητήθηκαν επίσης προτάσεις για την πιο άμεση σύνδεση των μελών του κόμματος με την λειτουργία και τις δράσεις της οργάνωσης, αλλά και τις δυνατότητες παρέμβασής της σε θέματα που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της καθημερινότητας των εργαζομένων και των ανέργων της περιοχής της εδαφικής της αναφοράς.
Το συντονιστικό όργανο αποτελείται από τους: Δημήτρη Παπαθανασίου ως συντονιστή, Βίκυ Πρινάρη ως αναπληρωτή συντονιστή, Άγγελο Ανανιάδη, Χρήστο Αυγέρο, Σούλα Μπούρα, Σωτηρία Παϊζάνου, Χριστίνα Σουβλή, Κώστα Τσόγια και Κατερίνα Χαλκιοπούλου –Μεγαρχιώτη ως μέλη.

2. Συνεδρίασε την Τρίτη 2 Δεκέμβρη 2014 και για πρώτη φορά το εκλεγμένο Συντονιστικό της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικού Τομέα Τρικάλων και συζητήθηκαν οι θέσεις του κόμματος, οι αρχές αυτού, το δημοκρατικό μοντέλο λειτουργιάς της Οργάνωσης Μελών, η διαδικασία εγγραφής μελών και επιμέρους θέματα.
Επισημάνθηκαν προβλήματα στην καθημερινότητα του πολίτη και έγιναν προτάσεις από τα μέλη του Συντονιστικού για δημιουργία τμημάτων που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος της καθημερινότητας των εργαζομένων και ανέργων της περιοχής ευθύνης της.

Το συντονιστικό όργανο απαρτίζεται από τους: Χρήστο Μπουλογιώργο ως συντονιστή, Γιάννη Σαμπανίκο ως αναπληρωτή συντονιστή και μέλη τους: Ελένη Βόπη, Ματίνα Κούκια, Χρήστο Λαζαρίκο, Βασίλη Σιμορέλη, Κώστα Σιώμο, Παύλο Τσίπρα, Γρηγόρη Χαρισιάδη,

Το Γραφείο Τύπου της Ν.Ε. Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ

.