Ομόφωνα αποφάσισαν να το συζητήσουν του χρόνου !

podilatodromos

Ευχαριστημένος πρέπει να είναι ο Δημ Παπαθανασίου επικεφαλής του «φυσάει κόντρα» για την ολοκληρωμένη πρόταση για την κίνηση στην πόλη με ποδήλατο που κατέθεσε στο δημοτικό συμβούλιο .Στην εισήγησή του τόνισε πως τα Τρίκαλα μπορούν και πρέπει να μετατραπούν σε πόλη του ποδηλάτου και να «εξάγουν» το ποδήλατο ως στοιχείο ταυτότητας όλου του νομού. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζονται: Μια ολοκληρωμένη άποψη για το ποδήλατο, ένα ρεαλιστικό πλάνο κατασκευής τους, συνεχή πληροφόρηση – προώθηση – προβολή του ποδήλατου ως μέσου μεταφοράς για όλους τους πολίτες και πολιτική βούληση.

Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του δημάρχου για την σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής με υπεύθυνο τον κ. Κολότσιο για βρεθούν λύσεις με χρονοδιάγραμμα μέχρι τέλους Οκτωβρίου προκειμένου να μπει στο νέο τεχνικό πρόγραμμα.

Για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε του χρόνου !!