Ομιλία της Κατερίνας Παπακώστα στη Βουλή στο Σ/Ν του Υπ.Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στην Ολομέλεια της Βουλής στις 27-11-2019,σχετικά με το Σ/Ν του Υπ.Περιβάλλοντος και Ενέργειας “απελευθέρωση αγοράς ενέργειας εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ,ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ” ,μίλησε η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα.

Αναλυτικά επισήμανε

Κύριε πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η σημερινή πραγματικότητα που αφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας της ΔΕΗ ΑΕ και κατ΄επέκτασηστη βιωσιμότητας της, επιτάσσει μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις που καλείται το παρόν νομοσχέδιο να καλύψει,με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας,η οποία θα πρέπει να εναρμονιστεί στις ανάγκες του σήμερα.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο στηρίζεται σε 5 πυλώνες : πρώτον την αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας της εταιρίας, δεύτερον τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και τροφοδοσίας της χώρας, τρίτον τη μείωση του κόστους της ενέργειας, που θα την καταστήσει  ανταγωνιστικότερη σε σχέση με τις γείτονες χώρες, τέταρτοντην προστασία και το σεβασμό προς το περιβάλλον που επιτάσσεται από τη δυναμική των καιρών για την κλιματική αλλαγή, πέμπτον την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων με μοναδικό σκοπό την ανάπτυξή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε, πως σήμερα μετά την περιπέτεια που πέρασε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, χρειαζόμαστε τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις αξιόπιστες υποδομές καιτη μείωση του ενεργειακού κόστους ώστε να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά.

Η Νέα Δημοκρατία έχει στρατηγικό στόχο την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, σύμφωνα με τους κανόνες μιας υγειούς ανταγωνιστικής αγοράς, καθώς και την εγγύηση της ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας.

Πάνω σε αυτήν την στρατηγική θα ήθελα να τοποθετηθώ από το βήμα αυτό και να αναφερθώ σε βασικά άρθρα που αφορούν τομές για τον εκσυγχρονισμόκαι τη βιωσιμότητα της εταιρίας.

Τα άρθρα 3,4 και 5, που αφορούν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ρυθμίζουν τον τρόπο της κατεύθυνσης προς την απελευθέρωση από τα εμπόδια με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, ενώ παράλληλα στοχεύουν στην άρτια στελέχωση με ειδικευμένο δυναμικό και καταρτισμένο με τα πλέον επίκαιρα επιστημονικά δεδομένα με όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

Για το προσωπικό, που σήμερα αποτελεί βασικό κεφάλαιο της εταιρίας, με τα άρθρα 6,7 και 8, προβλέπονταιτρείς θετικές εναλλακτικές προοπτικές:

πρώτον το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου με βάση καθορισμένα  κριτήρια,

δεύτερονη  κινητικότητα εντός του Ομίλου,

τρίτονη δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού σε υπηρεσίες και φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Με τον τρόπο αυτό κανείς από το προσωπικό της εταιρίας δεν θίγεται και κανένας  δεν χάνει τη δουλειά του, όπως συστηματικά λέγονταν από την αντιπολίτευση.

Συνάδελφοι,

τα θέματα βελτίωσης της εισπραξιμότητας των οφειλών από την εταιρία, επιτάσσουν μία δέσμη μέτρων νομοθετικών, διοικητικών και άλλων, που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν τη ρευστότητα της εταιρίας ώστε η βιωσιμότητά της στο άμεσο μέλλον να είναι αδιαμφισβήτητη.

Είναι γνωστό ότι μεταξύ των μεγάλων οφειλετών είναι και αρκετές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..Το άρθρο 14 προτείνει μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω διόγκωσης των οφειλών αυτών, εφόσον ο Δήμος θα είναι εγγυητής στη σύμβαση προμήθειας που θα συνάπτεται με την εκάστοτε Δημοτική Επιχείρηση. Μέτρο αναγκαίο, το οποίο θα επηρεάσει θετικά την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

Η Νέα Δημοκρατία αναπροσαρμόζει με το άρθρο 15 τις μοναδιαίες χρεώσεις ανταλλάγματος για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (Υ.Κ.Ω), που αφορά στη νυχτερινή κατανάλωση των νοικοκυριών και μειώνει τη χρέωση προς όφελος του καταναλωτή.

Οι ρυθμίσεις για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Α.Ε., αποσκοπούν στο μετασχηματισμό της, για την  εξειδίκευση των προϊόντων της, την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων έτσι ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική μεταρρύθμιση στην αγορά του φυσικού αερίου της χώρας,  αλλά  παράλληλα και τη διασφάλιση, σχεδίαση και υλοποίηση των Διεθνών έργων όπως τη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, καθώς και τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας- Βουλγαρίας.

Οι τροποποιήσεις αυτές,έχουν ως στόχο τη κατασκευή υποδομών, τη διαχείριση του φυσικού αερίου μέσα από μνημόνια συνεργασίας και συμφωνίες συμφέρουσες για τη χώρα καθώς και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, που θαπροκύψει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Σήμερα, είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε στο μέλλον, να προστατεύσουμε το μέλλον, σεβόμενοι το περιβάλλον και στηρίζοντας την παραγωγή ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.). Οι ρυθμίσεις για τη στήριξη της παραγωγής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, εντάσσονται κατά κύριο λόγο στην πλήρη απολιγνιτοποίηση και την σβέση του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων της χώρας με ορίζοντα το έτος 2028.

Στο άρθρο 20 ρυθμίζεται η συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση, επιβάλλει την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, που θα παρέχει τη δυνατότητα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, των οποίων οι κάτοχοι δεν έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση.

Σημαντικό ρόλο παίζουν οι υδριδικοί σταθμοί που αποτελούν συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα, καθώς και η μέριμνα για την στήριξη των υδριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση και το άρθρο 27 του παρόντος σχεδίου νόμου, η βασική στόχευση είναι η ταχεία ανάπτυξη καθαρών μεταφορών προς όφελος των πολιτών . Για αυτό το λόγο πρέπει να αναπτυχθούν οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων , προκειμένου να προχωρήσουμε στον εξηλεκτρισμό και την απανθρακοποίηση των μεταφορών , κατεύθυνση που είναι σύμφωνη και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στη Νέα Δημοκρατία είμαστε αποφασισμένοι να αφήσουμε στα παιδιά μας ένα φυσικό περιβάλλον καλύτερο από αυτό που βρήκαμε και να εκπληρώσουμε τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, όχι γιατί οι νόμοι το επιτάσσουν, αλλά γιατί επιβάλλεται από τη συνείδηση του καθενός μας να παραδώσουμε ένα καθαρό περιβάλλον στις επόμενες γενιές της χώρας. 

Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση επέλεξε δυστυχώς την απομόνωση για τη χώρα μας, χωρίς κανένα σχέδιο στην ενεργειακή πολιτική και χωρίς καμία κατεύθυνση. Τρανταχτό παράδειγμα το σημερινό αδιέξοδο της Δημόσιας Επιχείρησης  Ηλεκτρισμού.

Έτσι λοιπόν,

Απελευθερώνουμε  τη δυναμική του κλάδου της ενέργειας και καθιστούμε  εκ νέου τη Δ.Ε.Η., δυναμική,ανταγωνιστική, αξιόπιστη, οικονομικά εύρωστη και συμφέρουσα για τη χώρα και τους πολίτες της.

 

Σας ευχαριστώ.