Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο Workshop PRISSM

445678

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο Workshop του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης PRISSM, τύπου “Leonardo Da Vinci, Δράση Μεταφορά Καινοτομίας” το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2014 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

Στόχος του workshop ήταν η προώθηση της ολοκλήρωσης στον σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού των Δήμων.

Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της ολοκλήρωσης, καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα ολοκλήρωσης και αναδιάρθρωσης υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων, πιο αποτελεσματικών και, παράλληλα, πιο οικονομικών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο τέλος της πρώτης μέρας πραγματοποιήθηκε μία συζήτηση ανάμεσα στον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Χρυσόστομου Κυρίτση, στους εκπροσώπους δημοτικών υπηρεσιών και του προσωπικού της e-Trikala ΑΕ σχετικά με τον από κοινού σχεδιασμό και συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τη δεύτερη ημέρα, η παρουσίαση επικεντρώθηκε σε μία μορφή ολοκλήρωσης που θα απασχολήσει αρκετά τον Δήμο το επόμενο διάστημα: τα δίκτυα. Συγκεκριμένα, έγινε αναλυτική παρουσίαση του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου από τον κ. Μιχάλη Λάππα, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες για τις εθελοντικές δράσεις, που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στις εκάστοτε δημοτικές υπηρεσίες. Τον βασικό συντονισμό της διημερίδας είχε η ψυχολόγος εκπαιδεύτρια στις αρχές της ολοκλήρωσης κ. Χριστίνα Καραμπέρη.

Στο πλαίσιο της διημερίδας δόθηκε η ευκαιρία στις υπηρεσίες του Δήμου κα των υπαλλήλων να ενημερωθούν για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο, να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων, αλλά και τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει ο εθελοντισμός σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

.