Ολοκληρώθηκε η ημερίδα της ΠΕΔ

889000 1

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 στην αίθουσα της ΔΕΥΑ Λάρισας η προγραμματισμένη ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον όμιλο συνεργαζόμενων εταιριών ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group – Συνεργασία Α.Ε. , με θέμα : «ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας στη συνεχή της προσπάθεια ώστε να προσφέρει στα μέλη της όλα τα απαραίτητα εφόδια για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δήμων ολοκλήρωσε με επιτυχία μια ακόμη επιμορφωτική ημερίδα.

Οι υπάλληλοι των Δήμων και των Νομικών προσώπων των Δήμων, που παρευρέθησαν είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν γύρω από τα τρέχοντα θέματα των συμβάσεων προμηθειών αλλά και να κατανοήσουν τη διαδικασία υλοποίησης μια σύμβασης από την αρχή ως και την ολοκλήρωσή της.

Ο κος Παζαρλόγλου αναφέρθηκε αναλυτικά στο υφιστάμενο καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων και παρουσίασε τις αλλαγές που δρομολογούνται. Ο νέος τρόπος σύναψης των δημοσίων συμβάσεων μέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες προσφέρει ταχύτερη αλλά και αποδοτικότερη διαδικασία υλοποίησης με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ως ένα νέο και σύγχρονο εγχείρημα μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ακρίβειας των ζητούμενων διαδικασιών και για το λόγο αυτό η ΠΕΔ Θεσσαλίας διοργανώνει και θα συνεχίσει να το κάνει αντίστοιχες ημερίδες, προσφέροντας υπηρεσίες με σκοπό την αποφυγή τυχόν δυσλειτουργιών .

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας μέσω του Δ/ντης της κου Τσούμα Δημήτριου υποσχέθηκε θα συνεχίσει την προσπάθεια επιμόρφωσης των υπηρεσιακών υπαλλήλων των Δήμων επί όλων των τρεχόντων θεμάτων που αφορούν τους Δήμους και ότι είναι στη διάθεσή τους για όποια συνεργασία με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους .

.