Ολοκλήρωση δράσεων της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων σχετικά με την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων

Η 1η ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) Τρικάλων έκλεισε τον κύκλο δράσεων αγωγής υγείας με θέμα: «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων» με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης «ΚΔΑΠ ΦΡΟΥΡΙΟ» του Δήμου Τρικκαίων.

Το πρόγραμμα πραγματοποίησαν οι Νοσηλεύτριες ΠΕ κ. Βλησσάρη Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου και κ. Γκουγκουμάτη Κωνσταντινιά, παρουσία των Γενικών Οικογενειακών Ιατρών κ. Νάτσινα Δήμητρας (Συντονίστριας) και κ. Μακρυνιώτη – Τασιούλα Παρασκευής.

Η δράση πραγματοποιήθηκε και στα τρία (3) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Τρικκαίων και αντικείμενό της αποτέλεσε η διασαφήνιση της έννοιας των Παιδικών Ατυχημάτων, τα είδη τους, οι τρόποι πρόληψης, καθώς επίσης και η αντιμετώπισή τους. Η δράση είχε ως στόχο την ενίσχυση αυτοπεποίθησης των παιδιών σχετικά με την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων τόσο στο σπίτι όσο και σε εξωτερικούς χώρους, μέσω της ενημέρωσης και του βιωματικού τρόπου προσέγγισης (powerpoint, αφήγηση βιβλίων, συζήτηση). Επίσης, έλαβε χώρα πρακτική άσκηση, όπου δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απεκόμισαν όσον αφορά στην παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος.

Η 1η ΤΟΜΥ Τρικάλων ευχαριστεί θερμά την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων για τη θετική ανταπόκριση στο πρόγραμμα και τους υπεύθυνους και το προσωπικό των ΚΔΑΠ για τη φιλοξενία και την άψογη συνεργασία τους.

Θα ήταν χαρά μας η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και με μελλοντικές δράσεις.