Όλα όσα αλλάζουν με τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσα στο 2022

Ποιες δαπάνες θα μετρούν διπλά

Από το νέο έτος έως και το 2025 οι ιατρικές δαπάνες θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής. Επίσης, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό χρήμα από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτουν κατά 30% από το φορολογητέο εισόδημα των φορολογούμενων.

Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των ομάδων στέγασης, υπηρεσιών, μεταφορών, αναψυχής, πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαίδευση, υπηρεσίες, που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ ετησίως.

Ο φορολογούμενος, προκειμένου να εξασφαλίσει την έκπτωση, θα πρέπει να πληρώνει με κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δύσκολα εκδίδουν αποδείξεις. Για τις αποδείξεις αυτής της κατηγορίας, το 30% θα εκπίπτει από το εισόδημα που θα δηλώσει και με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.

Πηγή: naftemporiki.gr