Όλα για την καρέκλα !!!!

abramo

Αφού αναλαμβάνει ο Αβραμόπουλος υπουργείο, τις βλέπω τις διεθνείς αγορές να δηλώνουν την πλήρη υποταγή στο μεγαλείο του!

Τόση πρεμούρα είχε ο Αβραμό;

Αλλά δεν λέω… του ταιριάζει η θέση μιας και θα απολαμβάνει αγήματα και τιμές.