Οι Τρεις Ιεράρχες ας φωτίζουν τις ψυχές και τις καρδιές μας

30 Ιανουαρίου: Η εκπαιδευτική κοινότητα γιορτάζει και τιμά τους Προστάτες της: τον Βασίλειο τον Μέγα, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Γρηγόριο το Ναζιανζηνό ή Θεολόγο.

Οι Τρεις Ιεράρχες αποτέλεσαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες που διακρίθηκαν σε πολλούς τομείς, ο καθένας με τον δικό του τρόπο!! Όλοι τους χαρακτηρίζονταν για τη θεολογική αλλά και την ευρύτερη επιστημονική τους συγκρότηση, την έντονη παρουσία τους στην κοινωνία. Οι Τρεις Ιεράρχες τάραξαν τα νερά της εποχής τους και άφησαν παρακαταθήκες με αιώνια αξία. Υποστηρίζουν την παιδεία και την σημασία της για την δημιουργία σωστών και ολοκληρωμένων ανθρώπων. Σε μια Παιδεία η οποία θα βοηθήσει τους νέους να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, να λύσουν τα μυστήρια της ανθρώπινης ύπαρξης, να κατακτήσουν την αλήθεια και να μυηθούν στην παράδοση του τόπου τους και στον πολιτισμό του. Σήμερα καλούμαστε όλοι να υπερπηδήσουμε εμπόδια προκειμένου μέσα από αδιάκοπο αγώνα να επιτύχουμε τους στόχους και τα όνειρα μας. Έχοντας στο μυαλό μας το σημαντικό έργο τους ας το υιοθετήσουμε και ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για ένα κόσμο αγάπης, ειρήνης, ιδανικών. 

Χρόνια πολλά στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, με την ευχή οι Άγιοι αυτοί Πατέρες να φωτίζουν και να καθοδηγούν το έργο όλων.

 

Παναγιώτα Μανταλιά

MSc, ΠE80

Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Μουζακίου