Οι πρώτοι επτά (7) υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/24.4.2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εγκρίθηκε η εισαγωγή των επτά (7) πρώτων υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. Πραγματοποιήθηκε αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των αιτούντωνπου είχαν υποβάλλει τις προτεινόμενες ερευνητικές τους προτάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονταν από τη σχετική προκήρυξη 68/6.3.2020 του Προέδρου του Τμήματος ΔΕΞΥΣ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού είναι το πρώτο από τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που πολύ έγκαιρα υπέβαλε σχετική πρόταση και εγκρίθηκε ο κανονισμός των διδακτορικών του σπουδών(ΦΕΚ 4259/20.11.2019, τεύχος Β’), ένα από τα δύο πρώτα νέα Τμήματα που απέκτησε αυτοδυναμία στο Παν/μιο Θεσσαλίας (υπ’ αριθμ. 31756/19/ΓΠ/23-12-2019 Πρυτανική Πράξη), και το πρώτο από τα νέα Τμήματα που προχώρησε σε δημόσια σχετική προκήρυξη – πρόσκλησηυποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο του Α.Ε. 2019-2020.

Οι πρώτοι επτά (7) υποψήφιοι διδάκτορες είναι οι εξής με αλφαβητική σειρά: Βασιλείου Ελένη, Ζαφείρη Βασιλική, Καραδόντα Αντιγόνη, Ματσουκά Μαρία, Μπόθος Ιωάννης, Παππάς Μιλτιάδης, Χαϊδάς Δημήτριος.

Οι τίτλοι των διδακτορικών διατριβών, οι επιβλέποντες καθηγητές και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ-ΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Πέραν του επιβλέποντος)
1 Βασιλείου Ελένη Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Αποκεντρικοποιημένη Νοημοσύνη Καραγεώργος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Παν/μίου Θεσσαλίας Νταλός Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γερογιάννης Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Παν/μίου Θεσσαλίας

2 Ζαφείρη Βασιλική Επαυξημένη πραγματικότητα και ο ρόλος της στη διαμόρφωση των σύγχρονων πλαισίων της περιβαλλοντικής ηθικής Βραχνάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Καραγεώργος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Παν/μίου Θεσσαλίας

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

3 Καραδόντα Αντιγόνη Εφαρμογή του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στις Δασικές Υπηρεσίες της Ελλάδας Παπαδόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καραγκούνη Γλυκερία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Παν/μίου Θεσσαλίας

Τρίγκας Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. του Α.Π.Θ.

4 Ματσουκά Μαρία Μελέτη των δυνατοτήτων πυκνοποίησης του ξύλου Ελληνικών ειδών λεύκης Λυκίδης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής Γενικού Τμήματος Λάρισας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μαντάνης Γεώργιος

Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καραστεργίου Σωτήριος,

Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

5 Μπόθος Ιωάννης Μελέτη χαρακτηριστικών της τρίτης ηλικίας – προσαρμογή του σχεδιασμού/κατασκευής επίπλων στις συγκεκριμένες ανάγκες στην Ελλάδα. Σκαρβέλης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Νταλός Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γεωργούλας Ευστράτιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Παν/μίου Αιγαίου

6 Παππάς Μιλτιάδης Η συσχέτιση υπολογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στον καθορισμό ξύλινων στοιχείων σε σχέση με τις πραγματικές αντοχές που προκύπτουν από καταστρεπτικές μεθόδους.

 

Νταλός Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Σκαρβέλης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στείρος Ευστάθιος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

7 Χαϊδάς Δημήτριος Ποιοτική διερεύνηση (βελτιστοποίηση – μοντελοποίηση) παραμέτρων της τρισδιάστατης

εκτύπωσης πολυμερών υλικών για την παραγωγή λεπτότοιχων φυσικών πρωτοτύπων μεεφαρμογή στο σχεδιασμό και την κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων εσωτερικού

χώρου.

Κεχαγιάς Ιωάννης, Καθηγητής Γενικού Τμήματος Λάρισας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Νταλός Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαρόπουλος Στέργιος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

Καλωσορίζουμε τους νέους υποψήφιους διδάκτορες και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους, αλλά και στις νέες προκλήσεις και εμπειρίες τους. Ανάλογες ευκαιρίες θα δοθούν και σε αρκετούς ακόμη προσοντούχους υποψήφιους επιστήμονες στο εγγύς μέλλον.

Οι προκλήσεις για το Τμήμα είναι πολλές και μεγάλες γι’ αυτή την περίοδο, αλλά μέσα από συστηματική και ομαδική προσπάθεια και συνεργασία, όλοι επιδιώκουμε να εκπληρώσουμε το όραμά μας «Να αποτελέσει το Τμήμα ΔΕΞΥΣ νησίδα αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση της Χώρας μας με ουσιαστική συμβολή στην έρευνα, την παραγωγή γνώσης και την εκπαίδευση, καθώς και θεμελιώδη κρίκο δυναμικής διασύνδεσης με την αλυσίδα αξίας των δασών, του φυσικού περιβάλλοντος, της βιομηχανίας ξύλου-επίπλου και της κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία».

Αξίζει κάποιος να επισκεφτεί και τη νέα μας ιστοσελίδα http://fwsd.uth.gr/

 

Καρδίτσα, 15.5.2020

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος