Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος της εβδομάδας στα Τρίκαλα

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικέςεργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/05/2022

  1. Από ώρα 08:00-14:00σε διάφορα τμήματα του χωριού Ρόγγια:

α) 08:00-10:00 χοιροστάσιο Σίμου, βουστάσιο Κουτσώνα.

β)  10:00-14:00 βιοτεχνία Πρεβέντα.

γ)  13:00-15:00 τμήμα του χωριού Ρόγγια καθώς και τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες των παραπάνω  περιοχών.

ΠΕΜΠΤΗ 12/05/2022

 

  1. Από ώρα 08:00-14:00 στα χωριά: Λαγκαδιά, Λιόπρασο, Ελληνόκαστρο, Αγρελιά,τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες των παραπάνω περιοχών.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05/2022

 

  1. Από ώρα 12:00-14:00 στα Τρίκαλα από συνεταιρισμό Ηλεκτρολόγων (οδός Μεγάλων Καλυβίων) έως Αμπελάκια (αμαξοστάσιο ΔΕΥΑΤ οδού Πύλης) οι οικισμοί: Καρυές, Φλαμούλι, Φλαμουλάκι, Κηπάκι Σαραγίων και οδός Φλαμουλίου αριστερά και δεξιά από Φλάμούλι έως αδιέξοδο εσωτερικού δακτυλίου (Στέλιου Μάγειρα),τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες των παραπάνω περιοχών.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριναπό το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.