Οι διακριθέντες Τρικαλινοί μαθητές στον μαθηματικό διαγωνισμό «Πυθαγόρας»

Ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ακολουθώντας τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα όσον αφορά τη βελτίωση της στάσης των μικρών μαθητών στα μαθηματικά λειτουργεί συμμετοχικά και όχι ανταγωνιστικά.  Για το λόγο αυτό το ποσοστό των διακριθέντων δεν  καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά  είναι το ίδιο (περίπου 20% ) για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. 

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συγχαίρει επίσης τους παρακάτω μαθητές/τριες διότι συγκέντρωσαν πολύ υψηλή βαθμολογία ( 88%). (Δεν διακρίθηκαν λόγω της ποσόστοσης του 20% ανά τάξη).

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Τρικάλων Της ΕΜΕ

Η Πρόεδρος

Αθανασία Ζαραμπούκα