Οι αυθαιρεσίες του ΥΠΑΙΘ με τις συμβάσεις των αναπληρωτών δεν θα περάσουν!

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει άλλη μια αυθαιρεσία του ΥΠΑΙΘ σε βάρος των
αναπληρωτών/τριών! Πιό συγκεκριμένα με την απόφαση της 16/9/2022 (ΑΔΑ:ΩΥ6Κ46ΜΤΛΗΑΛΟ) που υπογράφει η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού κ. Δόκου,
τροποποιείται η πρόσληψη 563 αναπληρωτών/τριών που είχαν προσληφθεί την 1/9/2022 με
πιστώσεις του ΠΔΕ και του Τακτικού Προϋπολογισμού για την κάλυψη των σοβαρών κενών
στα σχολεία! Με την συγκεκριμένη απόφαση οι συνάδελφοι/ισσες καλούνται να αφήσουν τις
διδακτικές ώρες για τις οποίες είχαν προσληφθεί σε όλη την Ελλάδα και
επαναπροσλαμβάνονται με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ αποκλειστικά και μόνο στα Γυμνάσια για να
καλύψουν τις ώρες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων!
Για άλλη μια φορά το «επιτελικό κράτος» μας δίνει δείγματα γραφής με τις ενέργειές του
ΥΠΑΙΘ. Με απλά λόγια συμβαίνει το εξής:
1. Ο εργοδότης του υπαλλήλου (ΥΠΑΙΘ) αλλάζει μονομερώς και σε δυσμενέστερη βάση τη
σύμβαση του εκπαιδευτικού! Οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες θα κληθούν να
μετακινηθούν μέχρι και σε 5 σχολικές μονάδες για να καλύψουν τις ώρες των
εργαστηρίων δεξιοτήτων!
2. Την ίδια στιγμή οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που είχαν καλύψει το διδακτικό τους ωράριο
με κάποιες ώρες από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα κληθούν να τις αφήσουν, να
μείνουν με μειωμένο ωράριο και φυσικά να μετακινηθούν σε άλλες σχολικές μονάδες
για να το συμπληρώσουν!
3. Καλούνται συνεπώς εκπαιδευτικοί που είχαν αρχίσει να διδάσκουν το γνωστικό τους
αντικείμενο να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα να διδάσκουν για 23 ώρες Εργαστήρια
Δεξιοτήτων σε Γυμνάσια με μετακινήσεις ίσως και αρκετών χιλιομέτρων μεταξύ των
σχολικών μονάδων! Αλήθεια υπηρετείται η «εύρυθμη λειτουργία» των σχολείων με τις
αλλαγές αυτές;
4. Και το πιό σοβαρό: Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων
εκπαιδευτικών; Τι θα συμβεί σε περίπτωση που οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες
που προσλήφθηκαν με συγκεκριμένες συνθήκες αρνηθούν να υπογράψουν τη νέα
δυσμενέστερη σύμβαση; Προφανώς θα απολυθούν! Τόσο απλά…
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη νέα αυθαιρεσία του
ΥΠΑΙΘ και ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης αυτής! Στη συνέχεια να γίνει η Β’ φάση προσλήψεων για να καλυφθούν όλα τα σοβαρά εναπομείνατα κενά της Α΄φάσης. Ας
καταλάβουν επιτέλους στο ΥΠΑΙΘ ότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και όχι για απρόσωπα
νούμερα σε υπολογιστικά φύλλα! Τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών μας δεν
είναι λάστιχο! Θα τα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο!