ΟΕΕ: Επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση της οικονομικής παιδείας και οι προσλήψεις οικονομολόγων εκπαιδευτικών

Την πρόσληψη άνω των εκατό εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες για την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας, ζητά, με απόφασή της η 83η Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Όπως αναφέρει, με βάση την τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ο αριθμός των μόνιμων προσλήψεων οικονομολόγων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση δεν ανταποκρίθηκε στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεδομένου ότι ήταν μόλις το 1% επί του συνόλου. Επομένως, στους επικείμενους 8.586 διορισμούς, που πρόσφατα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το γεγονός αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Μάλιστα, χαρακτηρίζει αδιαμφισβήτητη και επιτακτική τη συγκεκριμένη ανάγκη, δεδομένου ότι:

1.Το σχολικό έτος 2020 – 2021, συνταξιοδοτήθηκαν 149 οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας, ενώ οι μόνιμοι διορισμοί ήταν μόνο 51. Για το τρέχον σχολικό έτος (2021 – 2022) οι αιτήσεις παραίτησης των οικονομολόγων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας, ανέρχονται σε 126, στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο ότι το ισοζύγιο στην κάλυψη των πραγματικών κενών σε οικονομολόγους είναι αρνητικό.

2.Ο αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών οικονομολόγων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε όλη την επικράτεια τα τελευταία έτη είναι ιδιαίτερα αυξημένος, αφού από το 2019 έως και φέτος, έφτασαν τις 1400, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένες προσλήψεις μόνιμων οικονομολόγων εκπαιδευτικών.

3.Ο αριθμός των κενών των οικονομολόγων εκπαιδευτικών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω:

α) του αριθμού συνταξιοδοτήσεων που θα προκύψουν,

β) του μαθήματος της Οικονομίας που διδάσκεται σε 6ωρη βάση και είναι εξεταζόμενο στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της προτίμησης των μαθητών για τον τομέα Πληροφορικής και Οικονομίας τα τελευταία έτη στο Γενικό Λύκειο (το 2021 οι υποψήφιοι του προσανατολισμού των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ήταν 24.508 μαθητές σε σύνολο 75.435 μαθητών δηλαδή ποσοστό 32,48%) και

γ) του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μαθητών που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση τα τελευταία έτη και της ύπαρξης στα Επαγγελματικά Λύκεια τεσσάρων (4) ειδικοτήτων που άπτονται της Οικονομικής Επιστήμης, γεγονός που δημιουργεί κάθε χρόνο, νέα τμήματα και συνεπώς περισσότερες ώρες προς κάλυψη από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 80 Οικονομίας.

Παράλληλα, έντονα προβληματίζει και το γεγονός ότι το 35,31% των υποψηφίων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, έγραψε κάτω από τη βάση στο μάθημα της Οικονομίας, ενώ βαθμολογία άνω του 18 έλαβε μόνο το 23,13% των υποψηφίων.

Αναμφίβολα δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Η ενίσχυση της οικονομικής παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας οφείλει να λάβει χώρα άμεσα στα ωρολόγια προγράμματα του σχολικού έτους 2022-2023, με την εισαγωγή του μαθήματος Αρχές Οικονομίας στη Β΄ Λυκείου, ένα διαρκές επιστημονικό αίτημα του ΟΕΕ καθότι η ύπαρξη ενός Οικονομικού μαθήματος μόνο στη Γ’ Λυκείου και μόνο στην Κατεύθυνση Οικονομίας & Πληροφορικής δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός αποτελεί ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα και μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η ισχυρή παρουσία μαθημάτων οικονομικής σκέψης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας, θα συμβάλλει στην απόκτηση ορθής οικονομικής συμπεριφοράς. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του προς αυτήν την κατεύθυνση.