Oδηγίες και προληπτικοί έλεγχοι για εγκαταστάσεις διανομής υγραερίω

Οι προληπτικοί έλεγχοι σκοπό έχουν να διατηρούν την όλη εγκατάσταση αφ΄ ενός μεν σε άριστη λειτουργική κατάσταση, αφ’ ετέρου δε, να εξασφαλίζουν ψηλά ποσοστά εργασιακής ασφάλειας.

Οι προτεινόμενοι  προληπτικοί έλεγχοι συνίστανται σε :

 1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΥΣ

1.α Ελέγχους για πιθανή διαρροή στα δίκτυα υγραερίου όπου στην μεν υγρή φάση        ανιχνεύεται από ένα λευκό νέφος υγραερίου στο σημείο διαρροής, που σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύεται και από συσσωρευμένο πάγο, ενώ στην αέρια  φάση από ένα χαρακτηριστικό ήχο και μία χαρακτηριστική ιδιάζουσα μυρωδιά.

1.β  Έλεγχο ότι οι εξυδατώσεις ( και οι δύο βάνες ) είναι κλειστές.

 

1.γ  Έλεγχο ότι τα καπάκια των ασφαλιστικών βρίσκονται στην θέση τους.

 

1.δ Έλεγχο για την απομάκρυνση σκουπιδιών και εύφλεκτων υλικών από την περίμετρο τόσο των δεξαμενών, όσο και των εγκαταστάσεων.

 

1.ε  Έλεγχος καλής λειτουργίας των υδραυλικών, ηλεκτρικών και λοιπών  συστημάτων.

 

1στ Έλεγχος ότι όλες οι βάνες των δεξαμενών που δεν χρησιμοποιούνται, είναι  κλειστές.

 

1.ζ Έλεγχος όλων των ελαστικών σωληνώσεων και των συνδέσεών τους για  ενδεχόμενη διαρροή.

 

 1. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥΣ

 

2.α Έλεγχος καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών μέσων καταστολής, φορητών και  μονίμων.

 

2.β Έλεγχος των οπών αποστράγγισης των ασφαλιστικών για το ενδεχόμενο  μπλοκαρίσματός τους.

 

2.γ  Έλεγχος των συστημάτων ανίχνευσης ( όπου υπάρχουν ) για την άριστη    λειτουργία τους.

 

2.δ  Έλεγχος των τηλεχειριζόμενων, ταχείας ενέργειας, βαλβίδων ασφαλείας, ( όπου υπάρχουν ) για την άριστη λειτουργία τους.

 

 

 

 

 

 

 1. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥΣ

 

3.α  Έλεγχος του συστήματος καταιονισμού για την άριστη λειτουργία του.

 

3.β  Έλεγχος των εξαεριωτών για την καλή τους λειτουργία και για την απομάκρυνση τυχόν

σχηματισμένων ελαίων. ( Ο έλεγχος αυτός, μπορεί να γίνεται και  συχνότερα )

 

 

 1. ΕΤΗΣΙΟΥΣ

 

4.α  Έλεγχος για ενδεχόμενες διαρροές των σωληνογραμμών της αέριας φάσης, των  βανών και εξαρτημάτων με την βοήθεια σαπουνάδας.

 

4.β  Έλεγχος για την ύπαρξη ενδεχόμενης διάβρωσης όλων των βαμμένων  επιφανειών, με άμεση επιδιόρθωση όπου αυτή απαιτηθεί.

 

4.γ  Έλεγχος για την καλή λειτουργία των οργάνων μέτρησης δεξαμενών και

σωληνογραμμών.

 

4.δ  Έλεγχος για την καλή λειτουργία όλων των βανών, φίλτρων, εξυδατώσεων,

συμπιεστών, αντλιών, κλπ.

 

4.ε  Έλεγχος των ρυθμιστών για την καλή λειτουργία τους.

 

4στ Έλεγχος για την καλή λειτουργία του κατασταλτικού και πυρανιχνευτικού  συστήματος πυροπροστασίας, καθώς και έλεγχος όλων των οργάνων που  απαρτίζουν τα παραπάνω συστήματα, όπως πυρανιχνευτές, ακροφύσια,  ηλεκτροβάνες, κλπ.

 

4.ζ   Έλεγχος των βαλβίδων ασφαλείας, για την διαπίστωση ενδεχόμενης διάβρωσης.

 

4.η   Έλεγχος συνέχειας των γειώσεων του όλου συστήματος.

 

4.θ  Έλεγχος από εξειδικευμένο προσωπικό, για την καλή κατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

 

4.ι    Έλεγχος για την καλή λειτουργία και καθαρισμός του λέβητα ζεστού νερού.

 

Οι παραπάνω έλεγχοι μπορούν να γίνονται αφού επιμεριστούν, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

 

 

 1. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ

 

5.α  Εκτός των παραπάνω ετήσιων ελέγχων θα πρέπει να γίνεται υδραυλική δοκιμή   σ΄ όλες τις υπόγειες σωληνογραμμές υγρής φάσης που δεν έχουν καθοδική  προστασία, με πίεση 50% μεγαλύτερης της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας του συστήματος, με την βοήθεια νερού.

 

5.β  Έλεγχος όλων των βαλβίδων ασφαλείας και αντικατάστασή τους με καινούργιες ήεπισκευασμένες. Ο έλεγχος αυτός, μπορεί να επεκταθεί και στην εξαετία.

 

 

 

 1. ΔΕΚΑΕΤΗΣ

 

6.α  Εκτός των παραπάνω ελέγχων είναι αναγκαία η αντικατάσταση όλων των βαλβίδων ασφαλείας. Η εργασία αυτή, μπορεί να επεκταθεί και στην δωδεκαετία.

 

6.β Να γίνεται υδραυλική δοκιμασία των υπόγειων δικτύων υγραερίου, ακόμα και αν       έχουν καθοδική προστασία.

 

 

 

 

Α – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 

 

 1. ΕΤΗΣΙΟΣ

 

1.α  Έλεγχος όλου του περιμετρικού χώρου αποθήκευσης, για τον καθαρισμό εύφλεκτων υλικών, χόρτων και κάθε μορφής βλάστησης.

 

1.β  Έλεγχος της εξωτερικής επιφάνειας της δεξαμενής, με ιδιαίτερη επιμέλεια στις περιοχές που εμφανίζουν διάβρωση και ανάλογη επισκευή.

 

1.γ   Έλεγχος των βάσεων στήριξης των δεξαμενών, ιδιαίτερα για περιπτώσεις  καθίζησης.

 

1.δ   Έλεγχος όλων των συνδέσεων με σαπουνάδα, για το ενδεχόμενο διαρροών.

 

1.ε   Έλεγχος όλων των βανών, για την άριστη λειτουργία τους.

 

1στ  Οπτικός έλεγχος των μανόμετρων, των βεργών πλήρωσης, ογκομέτρησης και RotaryGauge για την καλή λειτουργία τους.

 

1.η   Έλεγχος των βαλβίδων ασφαλείας για το ενδεχόμενο διάβρωσης, καθώς και των οπών αποστράγγισης των ασφαλιστικών, για το ενδεχόμενο βουλώματός τους.

 

1.θ   Έλεγχος για την καλή λειτουργία του επιλογέα βαλβίδων ασφαλείας, αν υπάρχει. ( Στα ασφαλιστικά με περισσότερα του ενός φυσιγγίου )

 

Εκτός των ετήσιων ελέγχων θα πρέπει να γίνονται και οι παρακάτω έλεγχοι :

 

 

 1. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ

 

2.α   Έλεγχος και όπου απαιτείται αντικατάσταση των βαλβίδων ασφαλείας με καινούργιες ή επισκευασμένες ( μπορεί να γίνει και στην εξαετία ).

 

2.β   Έλεγχος για την άριστη λειτουργία των μετρητικών οργάνων όπως θερμόμετρο, μανόμετρο και της βέργας καταμέτρησης για το ενδεχόμενο διάβρωσης.

 

 

 1. ΔΕΚΑΕΤΗΣ

 

3.α    Εκκένωση της δεξαμενής και καθαρισμός της.

 

3.β    Εσωτερικός έλεγχος από αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο οργανισμό.

 

3.γ    Έλεγχος για την άριστη λειτουργία όλου του εξοπλισμού και αντικατάσταση  όπου απαιτείται ( θερμόμετρα, μανόμετρα, βέργας καταμέτρησης, βάνας υπερβολικής ροής κλπ.).

 

3.δ    Αντικατάσταση όλων των βαλβίδων ασφαλείας. Η εργασία αυτή, μπορεί να επεκταθεί και στην δωδεκαετία ).

 

3.ε    Αντικατάσταση όλων των δακτυλίων στεγανοποίησης ( περμανίτες ) μεταξύ  δεξαμενής και βανών, ανθρωποθυρίδας και λοιπού εξοπλισμού.

 

 

 1. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ

 

4.α   Λόγω της αδυναμίας των δεξαμενών αυτών για εσωτερικό έλεγχο, οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ζητήσουν τόσο υδραυλική δοκιμή, όσο και  παχυμέτρηση του ελάσματος με υπέρηχους.

 

 

Β – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 

 

 1. ΕΤΗΣΙΟΣ

 

1.α  Έλεγχος όλου του περιμετρικού χώρου αποθήκευσης, για τον καθαρισμό εύφλεκτων υλικών, χόρτων και κάθε μορφής βλάστησης.

 

1.β  Έλεγχος της εξωτερικής επιφάνειας της δεξαμενής, με ιδιαίτερη επιμέλεια στις περιοχές που εμφανίζουν διάβρωση και ανάλογη επισκευή.

 

1.γ   Έλεγχος των βάσεων στήριξης των δεξαμενών, ιδιαίτερα για περιπτώσεις  καθίζησης.

 

1.δ   Έλεγχος όλων των συνδέσεων με σαπουνάδα, για το ενδεχόμενο διαρροών.

 

1.ε   Έλεγχος όλων των βανών, για την άριστη λειτουργία τους.

 

1στ  Οπτικός έλεγχος των μανόμετρων, των βεργών πλήρωσης, ογκομέτρησης και RotaryGauge για την καλή λειτουργία τους.

 

1.η   Έλεγχος των βαλβίδων ασφαλείας για το ενδεχόμενο διάβρωσης, καθώς και των οπών αποστράγγισης των ασφαλιστικών, για το ενδεχόμενο βουλώματός τους.

 

1.θ   Έλεγχος για την καλή λειτουργία του επιλογέα βαλβίδων ασφαλείας, αν υπάρχει. ( Στα ασφαλιστικά με περισσότερα του ενός φυσιγγίου )

 

Εκτός των ετήσιων ελέγχων θα πρέπει να γίνονται και οι παρακάτω έλεγχοι :

 

 

 1. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ

 

2.α   Έλεγχος και όπου απαιτείται αντικατάσταση των βαλβίδων ασφαλείας με καινούργιες ή επισκευασμένες ( μπορεί να γίνει και στην εξαετία ).

 

2.β   Έλεγχος για την άριστη λειτουργία των μετρητικών οργάνων όπως θερμόμετρο, μανόμετρο και της βέργας καταμέτρησης για το ενδεχόμενο διάβρωσης.

 

 

 1. ΔΕΚΑΕΤΗΣ

 

3.α    Εκκένωση της δεξαμενής και καθαρισμός της.

 

3.β    Εσωτερικός έλεγχος από αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο οργανισμό.

 

3.γ    Έλεγχος για την άριστη λειτουργία όλου του εξοπλισμού και αντικατάσταση  όπου απαιτείται ( θερμόμετρα, μανόμετρα, βέργας καταμέτρησης, βάνας υπερβολικής ροής κλπ).

 

3.δ    Αντικατάσταση όλων των βαλβίδων ασφαλείας. Η εργασία αυτή, μπορεί να επεκταθεί και στην δωδεκαετία ).

 

3.ε    Αντικατάσταση όλων των δακτυλίων στεγανοποίησης ( περμανίτες ) μεταξύ  δεξαμενής και βανών, ανθρωποθυρίδας και λοιπού εξοπλισμού.

 

3.στ  Οι υπόγειες δεξαμενές με ανθρωποθυρίδα, θα πρέπει να υπόκεινται σε εσωτερικό έλεγχο από αναγνωρισμένο Οργανισμό ελέγχου και επιπλέον να παχυμετρούνται τα ελάσματα από το εσωτερικό της δεξαμενής ( συνήθως με υπέρηχους ).

 

 1. ζ Οι υπόγειες δεξαμενές χωρίς ανθρωποθυρίδα, θα πρέπει να ξεθάβονται και να υπόκεινται σε πλήρη εξωτερικό έλεγχο και επί πλέον να εξετάζονται εσωτερικά μέσω ενός ultrasonic και οπτικά με ενδοσκόπιο.

 

Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου θα δείξουν στον επιθεωρητή που διενεργεί τον έλεγχο, εάν απαιτείται υδραυλική δοκιμή.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Συνιστάται  ο Υπεύθυνος τεχνικός της εγκατάστασης να τηρεί αρχείο προγραμματισμένων συντηρήσεων – δοκιμών της εγκατάστασης.

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

 

 

Βάσει του υπ΄αριθμ. Δ3 / 14858 ΦΕΚ 477 από 1 – 7 – 93 η κάθε δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου υπό πίεση , θα πρέπει να αναγράφει σε αναλλοίωτη πινακίδα τα παρακάτω :

 

1 – Τον κανονισμό κατασκευής του δοχείου υπό πίεση, βάσει του οποίου έχει      κατασκευαστεί.

 

2 – Το όνομα του κατασκευαστή μαζί με τον αριθμό κατασκευής.

 

3 – Την χωρητικότητα σε λίτρα ( lt ) ή κυβικά μέτρα (μ3 ).

 

4 – Την μέγιστη ασφαλή πίεση λειτουργίας.

 

5 – Το έτος κατασκευής.

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

 

Παρόλο  που η όλη εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε οι πιθανότητες εκτάκτων περιστατικών να είναι περιορισμένες, χρήσιμο θα είναι το προσωπικό που χειρίζεται τις εγκαταστάσεις υγραερίου να γνωρίζει τις παρακάτω ενέργειες :

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

 

 

1 –    ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

 

1.α    Αποκλεισμός της περιοχής εντός της οποίας εμφανίστηκε η διαρροή.

 

1.β Αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε σπινθηρισμού μέσα και έξω από την         αποκλεισθείσας περιοχή.

 

1.γ    Εντοπισμός του σημείου διαρροής.

 

1.δ    Απομόνωση του τμήματος που εμφάνισε την διαρροή, με το κλείσιμο της  κοντινότερης προς την περιοχή βάνας.

 

1.ε   Τεχνητός ( αντιεκρηκτικού τύπου ) ή φυσικός αερισμός του χώρου εντός του  οποίου εμφανίστηκε η διαρροή, για την απομάκρυνση του αερίου.

 

1στ   Να τεθεί σε άμεση ετοιμότητα όλος ο πυροσβεστικός εξοπλισμός.

 

1.η    Να ειδοποιηθεί η αρμόδια εταιρία που έκανε την όλη εγκατάσταση και η οποία σας

προμηθεύει το υγραέριο.

 

 

2 –    ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

 

2.α    Αποκλεισμός της περιοχής εντός της οποίας εμφανίστηκε η διαρροή.

 

2.β Αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε σπινθηρισμού μέσα και έξω από την         αποκλεισθείσας περιοχή.

 

2.γ    Εντοπισμός του σημείου διαρροής.

 

2.δ  Προσπάθεια για την απομόνωση του τμήματος που εμφάνισε την διαρροή, με το         κλείσιμο της κοντινότερης προς την περιοχή βάνας.

 

2.ε    Να τεθεί σε άμεση ετοιμότητα όλος ο πυροσβεστικός εξοπλισμός.

 

2στ  Να ειδοποιηθεί η αρμόδια εταιρία που έκανε την όλη εγκατάσταση και η οποία σας προμηθεύει το υγραέριο.

 

2.η   Οι αρμόδιοι της εταιρίας να είναι σε ετοιμότητα για την ειδοποίηση της κοντινότερης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

3 –     ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

 

3.α    Ειδοποίηση της κοντινότερης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άμεση συγκέντρωση των ομάδων πυρασφάλειας του εργοστασίου.

 

3.β  Προσπάθεια για τον περιορισμό και αν αυτό είναι εφικτό, για την διακοπή της        διαρροής με το κλείσιμο της κοντινότερης προσπελάσιμης βάνας.

 

3.γ     Ειδοποίηση της αρμόδιας εταιρίας που έκανε την όλη εγκατάσταση και η οποία

σας προμηθεύει το υγραέριο.

 

3.δ   Προσπάθεια καταστολής της φωτιάς, από τους άνδρες των ομάδων πυρασφάλειας με την χρήση των φορητών κατασταλτικών μέσων  πυρασφάλειας του εργοστασίου, που είναι οι πυροσβεστήρες CO2 κατά  πρώτον και οι πυροσβεστήρες κόνεως κατά δεύτερον.

Η κατάσβεση με τους φορητούς πυροσβεστήρες θα πρέπει να γίνεται κατά  τέτοιο τρόπο ώστε η φωτιά να κτυπιέται στην βάση της και από πλάγιο σημείο στην κατεύθυνση της φλόγας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την κατάσβεση, ούτως ώστε να αποφευχθεί  ο εγκλωβισμός εργαζομένων από την φωτιά. Για τον λόγο αυτό θα  πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες στην προσπάθεια κατάσβεσης, να έχουν πίσω από τις πλάτες  τους ελεύθερη έξοδο διαφυγής.

 

3.ε   Ενεργοποίηση του συστήματος καταιονισμού των δεξαμενών, εφ΄ όσον  απαιτηθεί και κλείσιμο των βανών, εάν η φωτιά είναι κοντά σ΄ αυτές.

 

3στ  Εάν μετά το σβήσιμο της φωτιάς η διαρροή συνεχίζεται, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1.

 

 

4 –   ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ

 

4.α   Ειδοποίηση της κοντινότερης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άμεση  συγκέντρωση των ομάδων πυρασφάλειας του εργοστασίου.

 

4.β   Εάν εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο του εργοστασίου θα πρέπει να κλειστούν κατ΄

αρχήν όλες οι βάνες των δεξαμενών και στην συνέχεια εφ΄ όσον οι δεξαμενές         θερμαίνονται άμεσα ή έμμεσα, να ενεργοποιηθεί το σύστημα καταιονισμού για την ψύξη τους.

Στην περίπτωση που προκληθεί λόγω θέρμανσης των δεξαμενών, το  άνοιγμα των ασφαλιστικών βαλβίδων και ανάφλεξη του εξερχόμενου αερίου, εξακολουθεί ο καταιονισμός των δεξαμενών, ΧΩΡΙΣ να γίνει προσπάθεια  κατάσβεσης της φωτιάς που βγαίνει από τα ασφαλιστικά.

 

4.γ    Ειδοποίηση της αρμόδιας εταιρίας που έκανε την όλη εγκατάσταση και η οποία

σας προμηθεύει το υγραέριο , στην περίπτωση που καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η  φλόγα ήρθε σ΄ επαφή με στοιχείο της εγκατάστασης του υγραερίου, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι ο καταιονισμός των δεξαμενών έχει σαν αποστολή την ΨΥΞΗ αυτών και ΟΧΙ το σβήσιμο της φωτιάς.

 

 

Συμπληρωματικός καταιονισμός με νερό που θα βρέχει το πάνω μέρος της δεξαμενής με μορφή ομπρέλας, μπορεί να γίνεται με πυροσβεστική μάνικα.

Εάν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε εσωτερικό μέρος του εργοστασίου, θα πρέπει να κλείνεται η κεντρική βάνα παροχής του υγραερίου προς αυτό, ή όποια άλλη είναι προσπελάσιμη.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

 

Περιορισμένη και υπό έλεγχο φωτιά είναι προτιμότερη από μία ανεξέλεγκτη διαρροή.

Το σβήσιμο της φωτιάς σύμφωνα με την § 3.3.δ συμφέρει, όταν με αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερη η προσπάθεια ελέγχου της διαρροής.

 

Πιθανή φωτιά του εξερχόμενου υγραερίου από τα ασφαλιστικά των δεξαμενών, δεν ενοχλεί και δεν πρέπει να γίνεται προσπάθεια κατάσβεσής της.

 

Η φωτιά θα σβήσει από μόνη της, όταν η πίεση στην δεξαμενή μειωθεί και κλείσει το ασφαλιστικό.

 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

 

 

1 – ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 

Κάθε δεξαμενή πίεσης θα πρέπει να προστατεύεται από τον κατάλληλο αριθμό βαλβίδων ασφαλείας για την περίπτωση υπερπίεσης.

Είναι προτιμότερη η τοποθέτηση  βαλβίδων ασφαλείας τύπου ελατηρίου.

Ο τρόπος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι τέτοιος, που αν για οποιοδήποτε λόγο σπάσει κάποιο κομμάτι τους, αυτό να μην αποτελέσει εμπόδιο για την ελεύθερη διαφυγή του υπό πίεση αερίου.

 

Οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει να ρυθμίζονται για να λειτουργούν ( να ανοίγουν ) σε μία πίεση που δεν θα ξεπερνά την πίεση ασφαλούς λειτουργίας της δεξαμενής στην θερμοκρασία λειτουργίας.

 

Η σχεδίαση των βαλβίδων ασφαλείας θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην μπορούν να καταπονηθούν ούτε από αμέλεια, αλλά ούτε και η ρύθμιση της πίεσής των να μπορεί να παραβιαστεί.

Η μέγιστη παροχή των βαλβίδων ασφαλείας καθορίζεται με βάση την επιφάνεια της δεξαμενής σε συνθήκες φωτιάς.

 

Οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει να εφοδιάζονται με σωλήνες εξαερισμού (προεκτάσεις) που θα στηρίζονται κατάλληλα και θα έχουν εξαγωγές, τουλάχιστον 2 μέτρα πιο πάνω από το ανώτερο σημείο της δεξαμενής και τουλάχιστον 3 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

 

Ο σχεδιασμός των βαλβίδων θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν την απομάκρυνση της υγρασίας και των συμπυκνωμάτων.

 

Τέλος πρέπει να εξασφαλίζεται ότι σε περίπτωση που το εξερχόμενο από τις βαλβίδες ασφαλείας υγραέριο πάρει φωτιά, η φλόγα δεν θα ακουμπήσει σε κανένα σημείο της δεξαμενής ή άλλης γειτονικής, αλλά ούτε σε σωληνώσεις ή άλλες συσκευές.

 

Κάθε βαλβίδα ασφαλείας θα πρέπει να έχει τις παρακάτω μόνιμες ενδείξεις :

 

 • Τα στοιχεία του κατασκευαστή

 

 • Την ονομαστική διάμετρο

 

 • Την πίεση στην οποία ανοίγει ( λειτουργεί ) η βαλβίδα

 

 • Την ικανότητα παροχής σε αέριο

 

Όλες οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχονται και να ρυθμίζονται σε κανονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 

 

2 –  ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΩΝ

 

Κάθε συσκευή ή τμήμα σωλήνων μέσα στο οποίο είναι πιθανόν να εγκλωβιστεί μόνο υγρή φάση, π.χ. μεταξύ δύο βανών, θα πρέπει να προστατεύεται από υπερπίεση που προκαλείται εξ΄ αιτίας της θερμικής διαστολής της περιεχόμενης ποσότητας.

 

Ο συντελεστής διαστολής του υγραερίου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από εκείνον των άλλων πετρελαιοειδών.

Είναι προτιμότερο οι ποσότητες που διαφεύγουν από τις βαλβίδες αυτές να οδηγούνται στην γραμμή της αέριας φάσης.

 

Εάν αυτό δεν είναι πρακτικά εύκολο τότε, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε οι ποσότητες αυτές, να δημιουργούν τους ελάχιστους κινδύνους. ( π.χ με προεκτάσεις κατάλληλου ύψους )

 

 

3 – ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Σ΄ όλες τις συνδέσεις υγρής και αέριας φάσης, εκτός από εκείνες των βαλβίδων ασφαλείας και των μετρητών, συνιστάται να είναι τοποθετημένες και αυτόματες βαλβίδες περιορισμού της ροής, ταχείας ενέργειας.

 

Η βαλβίδα περιορισμού της ροής, είναι σχεδιασμένη να κλείνει, όταν η παροχή γίνεται μεγαλύτερη από την κανονική.

 

Επομένως η παραπάνω βαλβίδα δεν θα λειτουργήσει στην περίπτωση που μία βλάβη, προκαλέσει διαρροή με παροχή μικρότερη από την κανονική. Όταν αποκατασταθεί η βλάβη, αναπτύσσεται πίεση στην πλευρά της χαμηλής πίεσης της βαλβίδας, πράγμα που επιτρέπει την αυτόματη αποκατάστασή της στην αρχική της θέση.

 

Από τις διάφορες αναφορές ατυχημάτων φαίνεται ότι μερικές φορές, οι βαλβίδες περιορισμού ροής δεν λειτούργησαν, γιατί η σωλήνωση ή το εξάρτημα ή η μάνικα έσπασαν με τέτοιο τρόπο, ώστε η παροχή του διαφεύγοντος υγρού να είναι περιορισμένη και άρα ανεπαρκής για να ενεργοποιήσει την βαλβίδα περιορισμού της ροής.

Έτσι λοιπόν, πρέπει να παίρνουμε κάποια πρόσθετα μέτρα ασφάλειας όπως είναι π.χ η τοποθέτηση της βαλβίδας σε τέτοια σημεία, ώστε να μπορούμε να τις ελέγξουμε από ασφαλή θέση.

 

Όταν εξετάζεται η εγκατάσταση των βαλβίδων, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι φωτιές υγραερίου είναι συχνά αδύνατον να κατασταλούν.

 

Για τον λόγο αυτό, η καλύτερη προστασία απέναντι στις φωτιές αυτές είναι η πρόβλεψη τέτοιων συστημάτων, που θα μπορούσαν να διακόψουν την διαρροή στην περίπτωση αστοχίας κάποιας συσκευής.

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

 

1 –  ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

1.α  Αν το υγραέριο έρθει σ΄ επαφή με το δέρμα, ενδέχεται να προκαλέσει ξήρανση        και σκάσιμο, καθώς και φουσκάλες, ίσως δε και δερματίτιδα. Πιθανές ενοχλήσεις του δέρματος θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον  Γιατρό Εργασίας.

Η επαφή υγραερίου υγρής φάσης με το δέρμα μπορεί επίσης να προκαλέσει ψυχρά εγκαύματα ( κρυοπαγήματα ), τα οποία είναι εξ΄ ίσου οδυνηρά με τα συνήθη εγκαύματα. Αυτό γίνεται γιατί το υγρό υγραέριο σε ατμοσφαιρικές συνθήκες μετατρέπεται σε αέριο, απορροφώντας την απαιτούμενη θερμότητα  που χρειάζεται από το περιβάλλον, άρα και από τα δέρμα με το οποίο ήρθε σ΄ επαφή.

Ψυχρά εγκαύματα μπορεί να προκληθούν και με το άγγιγμα μεταλλικών        σωληνώσεων ή αντλιών, ειδικά την ώρα του απότομου αδειάσματος της υγρής φάσης του υγραερίου.

 

Σε περιπτώσεις ψυχρών εγκαυμάτων συνίσταται η παρακάτω αντιμετώπιση :

 

2 –  ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

 

2.α  Αφαίρεση των ρούχων, γύρω από την καμένη επιφάνεια.

 

2.β Στην περίπτωση που δεν έχει σκάσει το δέρμα, πλύσιμο της καμένης επιφάνειας με        κρύο νερό βρύσης.

 

2.γ  Βγάλσιμο από το φαρμακείο Α΄ βοηθειών ενός στεγνού επιδέσμου.

 

2.δ  Κάλυψη της επιφάνειας που προσβλήθηκε με ένα καθαρό ρούχο.

 

2.ε  Η καμένη επιφάνεια να κρατηθεί καθαρή και στεγνή, μέχρι να επουλωθεί πλήρως.

 

3 –  ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

 

3.α  Αφαίρεση των ρούχων, γύρω από την καμένη επιφάνεια.

 

3.β  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η επάλειψη με κρέμα, λάδι ή λοσιόν.

 

3.γ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το σπάσιμο των φουσκαλών.

 

4 – ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Όλο το εργαζόμενο προσωπικό που ασχολείται με το υγραέριο, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με προστατευτικά γάντια νεοπρενίου και φόρμα εργασίας.

Στην περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα διαρροής του υγραερίου, το προσωπικό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδική προστατευτική ασπίδα προσώπου.