«Όχι» του Χρήστου Σταϊκούρα σε αίτημα του Ηλία Βλαχογιάννη

blaxogiannis vouli 4

Γραπτή απάντηση έλαβε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, στην Ερώτηση με θέμα «ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 31/12/2010».
Στην εν λόγω ΕΡΩΤΗΣΗ ο κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ αναφέρεται στην αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση και προσαύξηση σύνταξης
1) για κάθε παιδί
2) για χρόνο σπουδών για την απόκτηση πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής ή διπλώματος επαγγελματικής σχολής μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας του ασφαλιζομένου,
ρυθμίσεις από τις οποίες εξαιρούνται όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν την 31η Δεκεμβρίου του 2010.
Η εξαίρεση αυτή προκαλεί διάκριση εις βάρος των εν λόγω συμπολιτών μας, γι αυτό και ο κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, ζητά από τον Υπουργό να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, όπως προβλέπεται από το Ν.3586/2010, να ισχύσει και για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν την 31η Δεκεμβρίου του 2010.

Παραθέτουμε το κείμενο της απάντησης.
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Ηλίας Βλαχογιάννης και σε συνέχεια του αρίθμ. 164590/0092/30-10-2013 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του ν. 3865/2010, μεταρρυθμίστηκε το συνταξιοδοτικό σύστημα του Δημοσίου με αυστηροποίηση τόσο των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και των ορίων ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Από τις διατάξεις του ανωτέρου νόμου, εξαιρεθήκαν όσοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25 έτη ασφάλισης) την 31-12-2010 και έτσι με την προαναφερόμενη μεταρρύθμιση δεν διαψεύσθηκε καμιά συνταξιοδοτική προσδοκία των προσώπων αυτών.
2. Αντιθέτως για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά, αυξήθηκαν τόσο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης τους όσο και τα έτη ασφάλισής τους στις περιπτώσεις καταβολής της σύνταξης με μειωμένο όριο ηλικίας, ενώ καταργήθηκε το δικαίωμα για καταβολή της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με τη συμπλήρωση συγκεκριμένων ετών υπηρεσίας (πχ 35 ή 37 έτη κατά περίπτωση). Ήδη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2013 και μετά, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης τους ανέρχεται στο 67ο έτος της ηλικίας, ενώ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας (ν. 4093/2012).
Προκειμένου να αντιρροπηθεί εν μέρει η κατά τα ανωτέρω δυσμενής μεταβολή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και η διάψευση των συνταξιοδοτικών προσδοκιών όσων θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2011 και μετά, δόθηκε η δυνατότητα στα πρόσωπα αυτά να αναγνωρίσουν χρόνο σπουδών ή /και πλασματικό χρόνο παιδιών, με καταβολή όμως από μέρους τους των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, ώστε εάν είναι δυνατό να συμπληρώσουν τα 40 έτη υπηρεσίας πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους και να συνταξιοδοτηθούν με χαμηλότερο όριο ηλικίας, το οποίο σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 62ου έτους.
3. Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι προαναφερόμενες διευκολύνσεις δεν είναι δυνατό να επεκταθούν και σε όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, γιατί τα πρόσωπα αυτά θα έρχονταν σε ακόμα πιο πλεονεκτική θέση από όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2011 και μετά, καθιστώντας ιδιαίτερα ετεροβαρή την ως άνω περιγραφείσα συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

.