Ομπρέλα για να μην βραχεί o αρχηγός

 

Το θέμα δεν είναι ποιος κρατάει την ομπρέλα του “αρχηγού”. Να μην υπάρχουν “αρχηγοί” είναι το θέμα!!!!

Άλλωστε, η ομορφιά με τις ομπρέλες βρίσκεται αλλού…