Ο “Βουκεφάλας” στα Καραισκάκεια 2015

1546319 161436

Ο Ιππικός Σύλλογος Τρικάλων ” Βουκεφάλας” μετά την άψογη εμφάνιση του , στην εκπομπή του Χρίστου Βασιλόπουλου ,,,, ο δρόμος προς την δόξα του αρχιστράτηγου Γεώργιου Καρα’ι’σκάκη στη <<Μηχανή του Χρόνου>> , προσκλήθηκε να συμμετάσχει και στην έναρξη των Καρα’ι’σκακείων στις 22 Ιουνίου 2015 με τέσσερα άλογα και ιππείς : τον Γιάννη Πρεβέντα (μέλος Ι.Σ.), Παναγιώτη Νταή (μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.) , Γιάννη Σατρατζέμη (γραμματέας Ι.Σ.) & Αρτέμη Κακα’ί’τσα (αντιπρόεδρος Ι.Σ.), με βοηθούς-οδηγούς εδάφους , για μεγαλύτερη τάξη και ασφάλεια τους : Μίλτος Κρανιάς (πρόεδρος Ι.Σ), Βάιος Μπακρατσάς (μέλος Ι.Σ) , Μαρκέλλα Χονδρού (μέλος Ι.Σ.) ,Ελευθερία Κρανιά (μέλος Ι.Σ) , & Αθανάσιο Κακα’ί’τσα (μέλος Ι.Σ.)!!!!

11536123 161

.