Ο τυπικός πρόεδρος Χρήστος Νάκος

Στεφάνι στο χώρο του μνημείου των πεσόντων στην ιστορική μάχη της Πόρτας, κατέθεσε σήμερα με την ιδιότητα του ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης ο Χρήστος Νάκος, σε μια λιτή τελετή λόγω και των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κορονοϊού.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, απέτινε την οφειλόμενη τιμή στους πεσόντες, λέγοντας πως δεν πρέπει όλοι εμείς να λησμονούμε την αντίσταση και τις θυσίες των προγόνων μας.

Σίγουρα η παρουσία του Χρήστου Νάκου κοσμεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης, αφού ο ίδιος ασκεί τα καθήκοντα του με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις!