Ο Τσιλιμίγκας «μάντρωσε» τελικά την Αγρελιά και …άγιασε στον τόπο του !

TSILIMIGAS WEB

Ο γιατρός έψαξε τους 40  συντοπίτες  του που προτίμησαν αντίπαλους συνδυασμούς στον πρώτο γύρο των περιφερειακών  εκλογών!!!!

Οι Τεσσαράκοντες Μάρτυρες  της Αργελιάς  …έγιναν τελικά δεκατρείς κατά τον δεύτερο γύρο!!!!

Τελικά ο γιατρός  …άγιασε στον τόπο του,  ψηφισμένος από το 96% των συμπατριωτών του!!!!!

.