Ο «Τσίφτης» υποψήφιος στην τοπική κοινότητα Παραποτάμου

Είναι πολύ σημαντικό για το Παραπόταμο, να αναδεικνύει αξιόλογους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα κοινά και που έχουν όραμα για να το υποστηρίξουν και να προσπαθήσουν να λύσουν τα όποια προβλήματά του.

Μια τέτοια αξιόλογη υποψηφιότητα στη δημοτική κοινότητα Παραποτάμου είναι ο Γιώργος Τσιανάκας, που γνωρίζει τα ζητήματα και μπορεί να εργασθεί προς όφελος των δημοτών.

Με καταγωγή από το μικρότερο σε ψήφους χωριό της τοπικής κοινότητας Παραποτάμου το Βαλομάνδρι ο «Τσίφτης» ρισκάρει γιατί τον αρέσουν τα δύσκολα. Πιστεύει πως είναι ανάγκη και υποχρέωση πλέον όλων να συμμετέχουν στις αποφάσεις που αφορούν τον Δήμο Πύλης.