Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημ. Σχ. Τρικάλων ευχαριστούν τον υφυπουργό Παιδείας

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημ. Σχ. Τρικάλων ευχαριστούν θερμά τον υφυπουργό Παιδείας, κ. Μπαξεβανάκη Δημήτριο, για την κατ’  εξαίρεση και κατά παρέκκλιση του προγράμματος της περιοδείας του στην πόλη μας επίσκεψής του στο σχολείο μας, για να ενημερωθεί για το χρόνιο και φλέγον πρόβλημα στην κτιριακή υποδομή της σχολικής μας μονάδας.

Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε το όλο ζήτημα και τα μετρημένα του λόγια μας γέννησαν ελπίδες ότι κάτι μπορεί να γίνει και να ξεκολλήσει ένα έργο με μεγάλη αξία για τη σχολική μας κοινότητα.