Ο Σπύρος Αγναντής δημαρχεύων στη Φαρκαδόνα. Το επόμενο 15νθήμερο ο νέος δήμαρχος

Εκτελών χρέη δημάρχου θα ασκεί ο Σπύρος Αγναντής ενώ μέχρι την εκλογή του νέου δημάρχου δεν υπάρχουν αντιδήμαρχοι, οι οποίοι θα οριστούν από τον νέο πρόσωπο που θα εκλεγεί

Από το πρωί της Τετάρτης όπου δηλώθηκε ο θάνατος του δημάρχου, στο Δήμο Φαρκαδόνας δεν υφίστανται αντιδήμαρχοι, καθώς είχαν οριστεί με απόφαση δημάρχου. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και σε όλες τις αποφάσεις ορισμού προσώπων που έφεραν απόφαση και υπογραφή δημάρχου. Αντιδήμαρχοι θα οριστούν εκ νέου με απόφαση του νέου δημάρχου που θα εκλεγεί μετά από 15 ημέρες.

Σύμφωνα με το νόμο ο πρώτος σε σταυρούς της παράταξης, που είναι ο κ. Αγναντής, θα προσκαλέσει την ομάδα για την εκλογή του δημάρχου.