Ο Π.Ι.Σ. για την παγκόσμια ημέρα υγείας

Στην καθολική κάλυψη Υγείας για όλους τους πολίτες είναι μεταξύ άλλων
αφιερωμένη η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου) που έχει ορίσει ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ταυτίζεται με την ημερομηνία ίδρυσής
του το 1948.
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με το μήνυμα «Υγεία για Όλους», βρίσκει τα
συστήματα Υγείας όλων των χωρών να είναι σε μία τροχιά ανασυγκρότησης μετά
την πανδημία που έπληξε τον πλανήτη.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) επισημαίνει ότι στη χώρα μας παρά τις
όποιες προσπάθειες, το ΕΣΥ πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω ώστε να παρέχει
ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες, με την αποδοτικότερη αξιοποίηση του
ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού που διαθέτει.
Εξάλλου η χώρα μας έχει τη μεγαλύτερη αναλογία σε ιατρικό προσωπικό σε
ολόκληρη την Ευρώπη, αφού αντιστοιχούν περίπου 6,6 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους,
έναντι 3,9/1.000 του μέσου ευρωπαϊκού όρου.
Για την καθολική κάλυψη υγείας, η Πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει άμεσα τους
γιατρούς όλης της χώρας, τη στιγμή μάλιστα που η Ελλάδα διαθέτει γιατρούς υψηλής
επιστημονικής επάρκειας και κύρους, στηρίζοντας το έργο που επιτελούν
καθημερινά.
Ο ΠΙΣ τονίζει ότι η Πολιτεία θα πρέπει να κινηθεί προς μία κατεύθυνση ενίσχυσης
του ιατρικού προσωπικού της χώρας είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα,
ώστε να αναστραφεί και το λεγόμενο brain drain που έχει οδηγήσει εκτός Ελλάδος
τουλάχιστον 20.000 γιατρούς τα τελευταία χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό και με βάση το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για
καθολική κάλυψη Υγείας, ο ΠΙΣ υπογραμμίζει πως η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι
αδιαπραγμάτευτη, προκειμένου το κοινωνικό κράτος να περιβάλει με την απαραίτητη
υγειονομική φροντίδα όλους τους πολίτες.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο φετινό του μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα
Υγείας εστιάζει την καμπάνια ενημέρωσή του σε 5 ενότητες.
Οι οποίες είναι:
Μη μεταδοτικές ασθένειες
Μεταδοτικές ασθένειες
Μητρική και παιδική υγεία
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Καθολική κάλυψη υγείας
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συστήνει σε όλους τους πολίτες να δίνουν
έμφαση στη σωστή πρόληψη ανάλογα με τον φύλο και την ηλικία τους.
Η Πολιτεία έχει θεσπίσει προγράμματα πρόληψης τα οποία θα πρέπει να
αξιοποιούνται από τους πολίτες στο έπακρο ώστε να προλαμβάνονται πιθανές
ασθένειες.
Ωστόσο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να
απευθύνονται πάντα σε γιατρούς είτε για να λάβουν φάρμακα, είτε για να λάβουν
ιατρική συμβουλή για προβλήματα υγείας, καθώς η ορθή ιατρική αντιμετώπιση ενός
ζητήματος υγείας επιβάλει την παρουσία του ειδικού επιστήμονα.
Από το Γραφείο Τύπου του ΠΙΣ