Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας για την απεργία της Παρασκευής

odontitatros-525

 

 

 

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή που κατέθεσε η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) κατά του Υπουργείου Υγείας για παράλειψη έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, μετά την ψήφιση του Ν. 3919/2011, με το οποίο θα εξαιρούσε το Οδοντιατρικό Επάγγελμα από την πλήρη απελευθέρωση για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος. Στα πλαίσια της υποστήριξης αυτής της δράσης αποφασίστηκε ομόφωνα, από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο., απεργία των Οδοντιάτρων την 2α Μαρτίου.

Ποιοι είναι οι κυριότεροι περιορισμοί που καταργούνται με τον Νόμο 3919/2011;

 • αίρεται κάθε περιορισμός που σχετίζεται με τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα,
 • αποσυνδέεται η χορήγηση άδειας από την εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης,
 • αποσυνδέεται από γεωγραφικά όρια το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος,
 • καταργούνται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα,
 • επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο,
 • επιτρέπει τη διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση,
 • καταργεί την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή,
 • απελευθερώνει τη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο,
 • καταργεί υποχρεωτικές κατώτατες τιμές,
 • επιτρέπει στον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με την υπηρεσία του και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες.
 • Επιπλέον, καταργείται η απαίτηση έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται με την απλή βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Για ποιούς λόγους οι Οδοντίατροι αντιδρούμε και προχωρούμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις;

 

Κατά την άποψη της Ε.Ο.Ο. το σύνολο των Επαγγελματιών Υγείας και ιδιαίτερα ο Κλάδος μας πλήττεται σοβαρά από τις διατάξεις του Νόμου 3919/2011. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε τη διατήρηση συγκεκριμένων θεμιτών περιορισμών για την Προάσπιση του Αγαθού της Δημόσιας Υγείας. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η προσφυγή που θα συζητηθεί στις 2 Μαρτίου 2012. Ο Κλάδος μας θεωρεί ότι ο Ν.3919/2011 εισάγει την πλήρη και άκρατη απελευθέρωση του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος καθώς καταργεί όλους τους περιορισμούς στην άσκηση του όπως επιβάλλονταν από παλιότερες διατάξεις. Με την έλλειψη κανονιστικών ρυθμίσεων και εγκυκλίων που να διευθετούν τεχνικές λεπτομέρειες για την Ίδρυση και Λειτουργία Οδοντιατρείων, η Άσκηση της Οδοντιατρικής στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, είναι στο κενό.

 

Κατά την άποψη των θεσμικών οργάνων του Κλάδου το οδοντιατρικό επάγγελμα θεωρείται ήδη ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟ. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των Οδοντιάτρων που μπορούν να ασκούν το επάγγελμα δεν τίθενται ελάχιστες αποστάσεις, δεν υπάρχουν κατώτατες τιμές κλπ, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αναλογία Οδοντιάτρων ανά κάτοικο σε όλη την Ευρώπη, σε αντίθεση με όσα ισχύουν για άλλα επαγγέλματα. Σε πολλές χώρες της Ε.Ε., αντιθέτως από τη χώρα μας, υπάρχει σαφής έλεγχος του οδοντιατρικού δυναμικού μέσω άλλων διαδικασιών.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ ΛΟΒΕΡΔΟ που με εγκυκλίους ερμηνευτικές  της εφαρμογής του Ν. 3919/2011» παραδίδει βορά στους εμπόρους επενδυτές την πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας με την αχαλίνωτη «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, που επιχειρείται ακόμα και πολύ πιο πέρα από τις προβλέψεις του νόμου για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Έχει σκοπίμως απατηλά προβληθεί από τον Υπουργό ως δήθεν ενέργεια επιτασσόμενη από την τρόικα και το μνημόνιο, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί πλήρη υποταγή στα γνωστά οικονομικά συμφέροντα.

 

Ο κ Υπουργός Υγείας αποδείχθηκε εντελώς αναξιόπιστος. Από δική του κωλυσιεργία δεν εκδόθηκε ποτέ το ζητηθέν Προεδρικό Διάταγμα που θα μας εξαιρούσε από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3919/11 («άνοιγμα επαγγελμάτων»). Επανειλημμένα, αναγνώρισε, αποδέχθηκε και δεσμεύτηκε ο κ. Υπουργός στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας ότι θα εξέδιδε εγκύκλιο με την οποία θα διασφάλιζε τη διατήρηση των ελάχιστων, πλην απαραίτητων ειδικών ρυθμίσεων άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

 

Η άποψη μας είναι ότι πως όλες οι προαναφερόμενες περιοριστικές διατάξεις που καταργούνται από το Ν. 3919/2011 θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ διότι προασπίζουν την Αρχή του Δημοσίου Συμφέροντος  και το αγαθό της Δημόσιας Υγείας.

 

Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ.