Ο ΟΑΕΔ ετοιμάζει προγράμματα για πτυχιούχους έως 29 ετών

«Φρένο» στην αιμορραγία που έχει προκαλέσει τα χρόνια της κρίσης στη χώρα μας η μαζική μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων νέων με υψηλά τυπικά προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά) προς αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, επιχειρεί να βάλει ο ΟΑΕΔ προχωρώντας τους ερχόμενους μήνες σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας.

Πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ το πρώτο στη σειρά ανάλογο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη και απασχόληση για 15 τουλάχιστον μήνες 15.000 εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων με έμφαση σε πτυχιούχους ηλικίας έως 29 ετών.

Οι πτυχιούχοι των οποίων θα εγκριθεί η πρόσληψη σε επιχορηγούμενες από τον ΟΑΕΔ ιδιωτικές η κοινωνικού χαρακτήρα επιχειρήσεις θα απασχοληθούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και θα αμείβονται με 500 ευρώ το μήνα, εάν είναι ηλικίας άνω των 25 ετών και 400 ευρώ, εάν είναι κάτω των 25 ετών.

Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα επιχορηγηθούν για τμήμα του μισθολογικού και μη κόστους των προσλαμβανόμενων ανέργων. Ωφελούμενοι του προγράμματος απασχόλησης των 15.000 ανέργων του ΟΑΕΔ  θα είναι όσοι πτυχιούχοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού για τουλάχιστον τρεις μήνες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι που λαμβάνουν Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Ειδικά για τους τελευταίους θα προβλεφθεί ο χρόνος της επιδοτούμενης απασχόλησης να υπερβαίνει τους 15 μήνες.

Πηγή : bankwars.gr