Ο Μάκης Ιακωβάκης υποψήφιος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

geotee

Ο Μάκης Ιακωβάκης θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα γίνουν  στις 10 Απριλίου 2011. Οι γεωτεχνικοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου. Επισημαίνεται ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 7 του Π.Δ. 334/1985, «κάθε μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ψηφίζει αποκλειστικά στο εκλογικό τμήμα που συστάθηκε και λειτουργεί στη Διεύθυνση Γε-ωργίας στην περιφέρεια της οποίας ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα».