Ο κρυμμένος στον ύπνο κίνδυνος των καπνιστών

Σε νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο ESC Heart Failure, ανακάλυψαν ότι αυξήσεις στα επίπεδα νικοτίνης συνδέονταν με αύξηση 2,3 λεπτών στο χρόνο που περνούσαν με κορεσμό οξυγόνου κάτω από 90 %.

Σε πρώτη του είδους της έρευνα, επιστήμονες του Heart Research Institute (HRI) βρήκαν σχέση μεταξύ ποσότητας νικοτίνης στο αίμα και του χρόνου που οι άνθρωποι έχουν λιγότερο οξυγόνο όταν κοιμούνται.

Σε νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο ESC Heart Failure, ανακάλυψαν ότι αυξήσεις στα επίπεδα νικοτίνης συνδέονταν με αύξηση 2,3 λεπτών στο χρόνο που περνούσαν με κορεσμό οξυγόνου κάτω από 90 %.

Ένας από τους δείκτες σοβαρότητας άπνοιας ύπνου είναι ο χρόνος που περνούν με κορεσμό κάτω του 90 %.

Ο ερευνητής Dr. John O’Sullivan, δήλωσε ότι αυτό σημαίνει πως για κάθε τσιγάρο που καπνίζει κάποιος είναι πιο πιθανό να έχει επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου.

Σε ανθρώπους που περνούν περισσότερο χρόνο με κορεσμό κάτω του 90% παρατηρούνται περισσότεροι καρδιαγγειακοί θάνατοι από ανθρώπους που δεν το κάνουν.

Αν και είναι γνωστά πως το κάπνισμα μειώνει τη συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, η αλληλεπίδραση του καπνίσματος  με την άπνοια δεν έχει ποσοτικοποιηθεί. Χρησιμοποιώντας τις συγκεντρώσεις στο αίμα του κύριου μεταβολίτη νικοτίνης, οι ερευνητές μπόρεσαν να δουν για πρώτη φορά την επίδραση του καπνίσματος στις συγκεντρώσεις οξυγόνου τη νύχτα σε ανθρώπους με άνοια.

Αύξηση στα επίπεδα αυτού του μεταβολίτη συνδεόταν με 2,3 περισσόρερα λεπτά με κορεσμό κάτω του 90% σε ανθρώπους με άπνοια.

Χρόνος με κορεσμό λιγότερο από 90 είναι αποδεδειγμένα δείκτης κακού καρδιαγγειακού αποτελέσματος.

Οι επιστήμονες ξέρουν ότι η άπνοια και η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια συχνά συνυπάρχουν, αλλά η αλληλεπίδραση δεν είναι σαφής. Η ομάδα χρησιμοποίησε εκατοντάδες μικρά μόρια που ονομάζονται μεταβολίτες για να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση.

Οι ερευνητές μέτρησαν μόρια στο αίμα-τους μεταβολίτες- και εξέτασαν τις αλλαγές σε αυτούς και τις συσχέτισαν με την ένταση της άπνοιας.

Η μεταβολομική είναι σχετικά νέος τομέας έρευνας που εξετάζει μεταβολίτες που είναι ουσίες του μεταβολισμού και παίζουν σημαντικό ρόλο σε νόσους.

Οι ερευνητές μελέτησαν μεταβολίτες και λιπίδια σε 1.919 ανθρώπους της Framingham Heart Study και  1.524 της Women’s Health Initiative.

Ο Dr. O’Sullivan, δήλωσε ότι ακριβής μέτρηση της νόσου σε συνδυασμό με μεταβολίτες είναι πολύ πιο ακριβής από τα ερωτηματολόγια-αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της έρευνας.

Άλλα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας περιλαμβάνουν νέες πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ αποθήκευσης λιπιδίων και ενέργειας, μεγέθους καρδιάς και δομής της.

iatronet.gr