Ο Κώστας Κοσμάς αντιδήμαρχος στο δήμο Φαρκαδόνας

kosmas kostas th

Ο νέος πολιτικός από την Φαρκαδόνα, Κώστας Κοσμάς, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής MsC, ένας έμπειρος ευπρεπείς και αγαπητός από όλες τις πτέρυγες και που έχει τις απαραίτητες γνώσεις να προσφέρει έργο σε θέματα ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας , υγείας , πρόνοιας , παιδείας, πολιτισμού, και Αθλητισμού αναλαμβλανει αντιδήμαρχος στο Δήμο Φαρκαδόνας.

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Αθανάσιος Μεριβάκης oρίζει με απόφασή του τον Κοσµά Κωνσταντίνο του Γεωργίου, δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Φαρκαδόνας χωρίς αντιµισθία, µε θητεία από16 ∆εκεµβρίου 2014 µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου.

.