Ο Γιώργος Πλεξίδας αναλαμβάνει γενικός αρχηγός στον Γ. Σ. Γόμφων

Ο Γιώργος Πλεξίδας αναλαμβάνει γενικός αρχηγός στον Γ. Σ. ΓΟΜΦΩΝ. Σημαντική ενίσχυση στα διοικητικά τής ομάδας καθώς ο Γιώργος Πλεξίδας αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα στο οργανωτικό κομμάτι.

Το Δ. Σ. Του συλλόγου τόν καλωσορίζει στην οικογένεια της ομάδας.