Ο Γιώργος Κατερέλος Νέος Διευθυντής Εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή Εργοστασίου Βόλου από το Γιώργο Κατερέλο με εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου 2023.

Ο κ. Γιώργος Κατερέλος διαθέτει περισσότερα από 16 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ έχοντας αναλάβει σημαντικούς ρόλους τόσο στο Εργοστάσιο του Βόλου, όσο και σε Εργοστάσιο του Ομίλου Holcim στο εξωτερικό. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική καθώς και μεταπτυχιακό (ΜΒΑ) από το ALBA Graduate Business School στην Αθήνα.

Ο κ. Μιχάλης Βλάχος, προκάτοχος της θέσης, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Νέων Έργων & Επενδύσεων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών επενδύσεών του.