Ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδος 2021

Ενορχήστρωση πνευστών και κρουστών: Βασίλης Κωστούλας