Ο Δήμος και το καρυοφύλλι του !!!

dimos_mantzaris

 

 

 

 

 

Εγέρασα, μωρές παιδιά. Πενήντα χρόνους κλέφτης
τον ύπνο δεν εχόρτασα, και τώρ’ αποσταμένος
θέλω να γινω πρόεδρος. Εστέρεψ’ η καρδιά μου.
Βρύση το αίμα το ‘χυσα σταλαματιά δε μένει.

 

 

 

.