Ο Χρήστος Σιμορέλης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Το θέμα για το 2019 εστιάζεται στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εννέα στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως εκτίθενται σε επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων που υπερβαίνουν τα ασφαλή επίπεδα που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Η ευαισθητοποίηση του κόσμου αλλά και η κινητοποίησή του για τα ζητήματα του κλίματος, της προστασίας της βιοποικιλότητας, των καθαρών θαλασσών δείχνουν ότι δε μπορούμε να αρνούμαστε πλέον την πραγματικότητα. Η κλιματική κρίση και τα οικολογικά αδιέξοδα είναι εδώ, τα ζούμε, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο και η αμφισβήτησή τους πλέον θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα οικοσυστήματα αλλά και την ανθρώπινη ύπαρξη.

Το παρόν αλλά και το μέλλον μπορούν να αλλάξουν μόνο μέσα από τη δράση των ενεργών πολιτών, των περιβαλλοντικών κινήσεων, της επιστημονικής κοινότητας μαζί με τις πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς και της οικολογίας τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας. Η συγκρότηση ενός πόλου προόδου, οφείλει να θέτει στο επίκεντρο τα οικολογικά και κλιματικά επίδικα. Πρόκειται για μονόδρομο προς τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για τους πολλούς.

Η ανασυγκρότηση ενός δικαίου, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, μοντέλου στην ελληνική οικονομία, που θα δημιουργήσει μακροχρόνια απασχόληση και ευημερία είναι εφικτό. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, είναι αναγκαία η σύγκρουση με τις πολιτικές και τις λογικές του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην οικονομική και παράλληλα οικολογική κρίση.