Ο Χρήστος Νάκος εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Πύλης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης της δεύτερης θητείας του Δημάρχου Κώστα Μαράβα.

Κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση σκοπός ήταν η εκλογή του νέου Προεδρείου  καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην διαδικασία όπου προήδρευσε ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Ούτρας, ο Δήμαρχος Πύλης πρότεινε για πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Χρήστο Νάκο  ο οποίος εκλέχθηκε ομόφωνα.

Για τη θέση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Νίκος Γουλιώτης και γραμματέας ο Παναγιώτης Τσόλας 

Με την ολοκλήρωση της εκλογής των τριών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε το παρακάτω προεδρείο, πρόεδρος Χρήστος Νάκος, αντιπρόεδρος Νικόλαος  Γουλιώτης και γραμματέας Παναγιώτης Τσόλας