Ο αρχαιολογικός χώρος του σπηλαίου Θεόπετρας παραμένει κλειστός για το κοινό

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας σας ενημερώνει ότι

το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Σπηλαίου Θεόπετρας

δεν θα λειτουργήσει για το κοινό

από την Δευτέρα 4 έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου

Πληροφορίες: 2432072196 (Κ.Τ.Ε.Σ.Θ.)

2310410185 (Ε.Π.Σ., Γραφείο Β.Ε.)

Ο αρχαιολογικός χώρος του σπηλαίου Θεόπετρας παραμένει κλειστός για το κοινό