Νοσοκομείο Τρικάλων: Εντυπώσεις ενόψει εκλογών…

Βγήκε μετά κόπων και βασάνων η περιβόητη προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού για 3720 θέσεις (ο διπλάσιος αριθμός συναδέλφων σχεδόν είναι σε αναστολή).

Κερασάκι στην τούρτα για τον υγειονομικό χώρο! Σε σχέση δε με το νοσοκομείο Τρικάλων, οι θέσεις που δόθηκαν είναι 7 ΤΕ και 1 ΔΕ νοσηλευτικού, ενώ υπηρετεί στο νοσοκομείο μεγάλος αριθμός επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού, επανδρώνοντας μάχιμα τμήματα καθόλη την περίοδο Covid. Αν συμπεριλάβει δε κάνεις και την εντοπιότητα που έχουν βάλει ως κριτήριο σε πολλές περιοχές (όχι στα Τρίκαλα, μιλάμε για κοροϊδία!

Η προκήρυξη επίσης δεν περιλαμβάνει υγειονομικό προσωπικό ΥΕ ούτε μια θέση. Ενώ χρησιμοποιεί τους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας, δεν τους αναγνωρίζει προκειμένου να συμπεριληφθούν. Και παράλληλα εκδίδουν υπουργικές αποφάσεις για εφαρμογή καθηκοντολογίου! Ο εμπαιγμός λοιπόν ότι η προκήρυξη θα καλύψει το σύνολο των υπηρετούντων συμβασιούχων, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι ανάγκες σε κενά είναι μεγάλες…το μεγαλύτερο ποσοστό των συμβασιούχων παραμένει δέσμιο..!! Όντως θεωρούν ότι οι υγειονομικοί είναι ήρωες διακτινιζόμενοι!!!

ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Νοσοκομείου Τρικάλων