Νίκος Καρδούλας: Χρήσιμα στατιστικά συμπεράσματα για την εξέλιξη της πανδημίας

Συμπεράσματα από τη συσχέτιση μεταξύ των θανάτων και των κρουσμάτων του covid-19 και των επίσημων στοιχείων των εργαστηριακών ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες της Ευρωζώνης:
✅ Το κύριο ζητούμενο σε μία πανδημία είναι η ελαχιστοποίηση των θυμάτων. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των θανάτων σε κάθε χώρα είναι ένα αδιαμφισβήτητο στοιχείο, που δεν μπορεί κανείς να απορρίψει.
✅ Η απάντηση λοιπόν σε όσους διαδίδουν fake news και υποστηρίζουν ακόμη ότι η Ελλάδα δεν κάνει τυχαίες δειγματοληψίες για να καταστείλει τη νόσο, και δυστυχώς είναι αρκετοί!, είναι ότι η χώρα μας βρίσκεται σήμερα στην 5η καλύτερη θέση της Ευρωζώνης, όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων της νόσου, σε σχέση με τον πληθυσμό της, με κοινή αναφορά στους θανάτους από τις 26/2/2020 μέχρι σήμερα για όλες τις χώρες. Η χώρα μας με ένα θάνατο ανά 208.461 κατοίκους, παρουσιάζει αναλογία πολύ καλύτερη από χώρες που έκαναν πολλαπλάσια της Ελλάδας τεστ και μακράν καλύτερη αναλογία από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης, που είναι ένας θάνατος ανά 11.248 κατοίκους. Για παράδειγμα η Γερμανία που έχει κάνει 918.460 τεστ, τα πιο πολλά στην Ευρωζώνη, έχει χειρότερη αναλογία θνησιμότητας από την Ελλάδα με 1 ένα θάνατο ανά 89.993 κατοίκους.
✅ Όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων σε σχέση με τους εργαστηριακούς ελέγχους, η χώρα μας βρίσκεται σήμερα στην 11η καλύτερη θέση της Ευρωζώνης, αν και οι έλεγχοι γίνονται μόνο σε όσους έχουν συμπτώματα, με ένα θάνατο ανά 319 ελέγχους, παρουσιάζοντας αναλογία πολύ καλύτερη από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης, που είναι ένας θάνατος ανά 75 ελέγχους.
✅ Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην 8η καλύτερη θέση της Ευρωζώνης, όσον αφορά τον αριθμό των θετικών κρουσμάτων σε σχέση με τους εργαστηριακούς ελέγχους, με ένα θετικό κρούσμα ανά 11 ελέγχους, αν και λογικά αφού γίνονται τεστ γίνονται μόνο σε όσους έχουν συμπτώματα και όχι τυχαία θα έπρεπε η αναλογία να ήταν χειρότερη, παρουσιάζοντας αναλογία πολύ καλύτερη από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης, που είναι ένα θετικό κρούσμα ανά 5 ελέγχους.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc Τηλεπισκόπισης UK, Συνταγματάρχης ε.α.