Νίκος Καρδούλας: Μύθος ο ισχυρισμός ότι 500.000 Έλληνες μετανάστευσαν στη διάρκεια της κρίσης

Είναι κοινή διαπίστωση, ότι σε πάρα πολλά δημοσιεύματα γράφεται πως κατά τη διάρκεια της κρίσης, 500.000 Έλληνες και μάλιστα νέοι μετανάστευσαν από το 2010 και μετά.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, ο παραπάνω ισχυρισμός είναι ανυπόστατος, αφού από τo 2010 έως και το 2018 στις 27 χώρες της ΕΕ και στις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, είχαν μεταναστεύσει 147.700 Έλληνες, ενώ από το 2019 έως και το 2021 παρατηρείται μείωση της μετανάστευσης, αφού 51.000 Έλληνες επέστρεψαν και το σύνολο των Ελλήνων μεταναστών, από το 2010 έως και το 2021, στις 32 χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ ήταν 96.700.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται το σύνολο των εργαζόμενων Ελλήνων, καθώς και oi εργαζόμενοι Έλληνες με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις 32 χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, από το 2010 έως το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τη μετανάστευση των Ελλήνων, από το 2010 έως το 2021, στις 32 χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, είναι:

  • Το σύνολο των Ελλήνων μεταναστών ήταν 312.000 το 2010, 362.500 το 2014, 459.700 το 2018 και 408.700 το 2021. Άρα από το 2010 έως και το 2018 είχαν μεταναστεύσει 147.700 Έλληνες, ενώ από το 2019 έως και το 2021 επέστρεψαν 51.000 Έλληνες μετανάστες. Συνολικά παρατηρήθηκε αύξηση 31% των μεταναστών από το 2010 έως το 2021, σε σχέση με το 2010.

  • Από τους 147.700 μετανάστες στην περίοδο 2010-2018, οι 87.100 ήταν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ποσοστό 59%), ενώ από τους 51.000 που επέστεψαν την περίοδο 2019-2021, οι 26.300 ήταν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ποσοστό 52%). Συνολικά παρατηρήθηκε αύξηση 103% των μεταναστών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 2010 έως το 2021, σε σχέση με το 2010.

  • Τη χρονική περίοδο 2010-2014, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, είχαν μεταναστεύσει 50.500 Έλληνες (αύξηση 16% σε σχέση με τους μετανάστες το 2010), από τους οποίους οι 42.700 ήταν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αύξηση 72% σε σχέση με τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2010). Το ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση με το σύνολο των μεταναστών, ήταν 85% την περίοδο 2010-2014.

  • Τη χρονική περίοδο 2015-2018, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είχαν μεταναστεύσει 97.200 Έλληνες (αύξηση 27% σε σχέση με τους μετανάστες το 2014), από τους οποίους οι 44.400 ήταν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αύξηση 44% σε σχέση με τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2014). Το ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση με το σύνολο των μεταναστών, ήταν 46% την περίοδο 2015-2018.

  • Τη χρονική περίοδο 2019-2021, επί κυβέρνησης ΝΔ, επέστρεψαν 51.000 Έλληνες μετανάστες (μείωση 11% σε σχέση με τους μετανάστες το 2018), από τους οποίους οι 26.300 ήταν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μείωση 18% σε σχέση με τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2018). Το ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επέστρεψαν, σε σχέση με το σύνολο των μεταναστών που επέστρεψαν, ήταν 52% την περίοδο 2019-2021.

  • Η μεγαλύτερη φυγή των Ελλήνων για ανεύρεση εργασίας στις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, παρατηρήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τόσο στο σύνολο των μεταναστών που ήταν 97.200, όσο και στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήταν 44.400.

Σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών το 2016 σε επερώτηση στη Βουλή, στις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Κουβέιτ, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν μεταναστεύσει 56.000 Έλληνες και στις χώρες της Ευρώπης 276.000, από το 2010 έως το 2016, στοιχεία τα οποία συγκέντρωσε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

Εάν συγκρίνουμε τους 276.000 του Υπουργείου Εξωτερικών που μετανάστευσαν στην Ευρώπη την περίοδο 2010-2016, με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat που ήταν 87.300, παρατηρούμε ότι τα στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών προσέγγιζαν και δεν αποτύπωναν με απόλυτη ακρίβεια την πραγματικότητα.

Εάν έστω στην παραπάνω προσέγγιση, ότι 56.000 μετανάστευσαν σε μη ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο 2010-2016, προσθέσουμε τους 87.300 που είχαν μεταναστεύσει στις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ την ίδια περίοδο, το σύνολο των Ελλήνων που μετανάστευσαν παγκόσμια, από το 2010 έως και το 2016, ήταν 143.300 και δεν έχει καμία σχέση με δημοσιεύματα που αναφέρουν 500.000.

Συμπεραίνοντας, τα δημοσιεύματα που έγραφαν ότι 500.000 Έλληνες μετανάστευσαν από το 2010 και μετά, μάλλον θα εννοούσαν τους συνολικά εργαζόμενους στις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, που μέχρι και το 2018 ήταν 459.700, χωρίς να αφαιρούν τους ήδη εργαζόμενους το 2010 στις ίδιες χώρες, που ήταν 312.000.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης ε.α.