Νικολέττα Τζιωρτζιώτη: Αγροτουρισμός της υπαίθρου

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα αποτελεί τη βάση της οικονομίας της υπαίθρου.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου είναι ο Αγροτουρισμός που έχει τεράστια οικονομικοκοινωνική και πολιτισμική αξία. Η περιοχή μας η οποία χαρακτηρίζεται για το εξαίσιο κάλλος της και την απαράμιλλη οικολογική της αξία, παρέχει τις δυνατότητες ανάπτυξης και βιωσιμότητάς του. Γίνεται κατανοητό πως οι κατευθύνσεις που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν είναι οι παρεχόμενες αγροτουριστικές υπηρεσίες, τα τοπικά προϊόντα και η ανάδειξη της γενικής εικόνας της περιοχής μας.
-Αρχικά καταλύματα παραδοσιακού τύπου(όπως παραδοσιακοί ξενώνες, οικισμοί μέσα σε αγροτικό χωριό)
-Ενεργή συμμετοχή σε αγροτικές δραστηριότητες όπως όργωμα της γης, τάισμα των ζώων, ουσιαστική επαφή με τη φύση ,τις γεωργικές και κτηνοτροφικές παραγωγικές διαδικασίες.
-Παραδοσιακή και τοπική κουζίνα με τοπικά προϊόντα, βιολογικά, υγιεινά.
-Υπαίθριες δραστηριότητες(περίπατοι, αναρρίχηση, επισκέψεις σε τοπικές βιοτεχνίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις με τα τοπικά ήθη και έθιμα).
Ο Αγροτουρισμός έχει ραγδαία εξάπλωση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο για την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα της απαιτείται η πολιτεία να δείξει πιο ενεργό το ενδιαφέρον της με χρηματοδότηση του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης της υπαίθρου με την ίδρυση οργανισμών αγροτικού τουρισμού που θα προωθούν την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα αυτόν.
Να συνδεθεί ο αγροτουρισμός με αγορά προϊόντων διατροφής που θα πωλούνται απευθείας από το «αγρόκτημα». Να στηριχθεί ο επαγγελματισμός, η ποιότητα, η παράδοση και η καινοτομία. Να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για την προώθηση και την ενημέρωση προϊόντων και δραστηριοτήτων της υπαίθρου.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, η στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και η ιδιωτική πρωτοβουλία θα δώσουν την τόσο αναγκαία για την περιοχή ανάπτυξη μέσω του αγροτουρισμού με θετικές συνέπειες στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στην οικονομία.

Η Νικολέττα Τζιωρτζιώτη είναι κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτρια κτηνοτροφικής μονάδας