Νέος συνεταιρισμός για σαλιγκάρια στην Καρδίτσα

saligkari1

Είκοσι πρώτα μέλη αριθμεί ο νεοσύστατος Αγροτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Φυσικής Διατροφής Σαλιγκαριών», που συστήθηκε με έδρα τα Γεφύρια Σοφάδων του Νομού Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης  επιχείρησης.

Ο νέος αυτός Συνεταιρισμός μπορεί να δραστηριοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια, όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του, ωστόσο για τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία του Συνεταιρισμού στην αγγλική: «agricultural cooperative of snails producers»

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε  δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής και εμπορίας των σαλιγκαριών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας αυτών, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.

agronews