Νέος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο Ζήσης Μαμούρης

Ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την εκλογική διαδικασία της 23ης Μαΐου 2018

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι για Πρύτανη καταμετρήθηκαν 394 ψηφοδέλτια μελών ΔΕΠ από τα οποία τα 27 ήταν άκυρα και λευκά και 353 ψηφοδέλτια μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων από τα οποία 14 ήταν άκυρα και λευκά. Για Αντιπρυτάνεις καταμετρήθηκαν 394 ψηφοδέλτια μελών ΔΕΠ από τα οποία τα 15 ήταν άκυρα και λευκά και 352 ψηφοδέλτια μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων από τα οποία 11 ήταν άκυρα και λευκά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για ανάδειξη Πρύτανη ήταν τα ακόλουθα:

  ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΙ
Ζήσης Μαμούρης 231 157 266
Νικόλαος Δαναλάτος 136 182 176

και για την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων τα ακόλουθα:

  ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΙ
Ιωάννα Λαλιώτου 85 101 107
Χαράλαμπος Μπιλλίνης 66 53 78
Ιωάννης Θεοδωράκης 58 67 73
Στέφανος Παρασκευόπουλος 53 53 65
Ευτυχία Καψαλάκη 57 29 63
Δημήτριος Λεωνίδας 40 12 43
Βασίλειος Κανακούδης 20 26 26

Επομένως Πρύτανης εκλέγεται ο Ζήσης Μαμούρης και Αντιπρυτάνεις εκλέγονται η Ιωάννα Λαλιώτου, ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο Ιωάννης Θεοδωράκης και ο Στέφανος Παρασκευόπουλος.