Νέοι Διευθυντές στα Κέντρα Υγείας Καλαμπάκας και Πύλης

Οι νέοι Διευθυντές που αναλαμβάνουν στα Κέντρα Υγείας Καλαμπάκας και Πύλης είναι:

ΚΥ Καλαμπάκας : Ζήσης Κελεπούρης , διευθυντής γενικής ιατρικής

ΚΥ Πύλης: Ιωάννης Κουτσονάσιος , Διευθυντής Γενικής Ιατρικής

Αναπληρωτές:

ΚΥ Καλαμπάκας: Χρυσούλα Παπαχρήστου, διευθύντρια παιδιατρικής

ΚΥ Πύλης: Βεσέλα Γιακίμοβα , Διευθύντρια Γενικής Ιατρικής

Η ανάληψη καθηκόντων των νέων Διευθυντών θα γίνει από την 1/7/22