Νέοι χώροι υγιεινής στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Στο εσωτερικό του 7ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων θα βρίσκονται το επόμενο διάστημα οι τουαλέτες για τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες. Ο Δήμος Τρικκαίων υλοποιεί με δική του δαπάνη (προϋπολογισμός 16.500€) το έργο  «Δημιουργία εσωτερικών χώρων υγιεινής (W.C.) 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων». Εργο  αναγκαίο και αναμενόμενο για το σχολείο και το σύνολο της εκπαιδευτικής του κοινότητα. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον εκπρόσωπο της εταιρείας  «Παπαδόπουλος Ανέστης & Σία Ο.Ε.», που θα το υλοποιήσει.
Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθούν νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στο σχολείο, νέα τοχοποιία και διαμόρφωση των ορίων του W.C. AμεΑ και του χώρου εισόδου. Ακολουθούν οι επιστρώσεις στο δάπεδο, οι τοποθετήσεις πλακιδίων και σε δάπεδο και σε τοίχους, η τοποθέτηση των αλουμινένιων θυρών, ο χρωματισμός του χώρου και η τοποθέτηση των ειδών υγιεινής και ο εξοπλισμός του W.C. AμεΑ.