Νέοι αντιδήμαρχοι στο δήμο Φαρκαδόνας

Με απόφαση του Δημάρχου Φαρκαδόνας, Σπύρου Αγναντή, ορίστηκαν σήμερα οι νέοι Αντιδήμαρχοι , για το χρονικό διάστημα από 8 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 6 Νοεμβρίου 2021 και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες

1. Τον κο. Γεωργολόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Τoν κo. Ζώτο Αθανάσιο του Αποστόλου ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

3. Τον κο. Κοσμά Ευάγγελο του Χρήστου ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4. Την κα Κακαΐτσα Ειρήνη του Βαΐου ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ