Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Τρικαλινών Ζωγράφων

Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το Δ.Σ. του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 1ης Σεπτεμβρίου.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ είναι η εξής:

Πρόεδρος: Ράγια Γεωργία
Αντιπρόεδρος: Βάκας Απόστολος
Γραμματέας: Γκούμα Ευαγγελία
Ταμίας: Χαρίση Μαριάνθη

Μέλη:
Ταμπρατζή Ελένη
Τσίκος Δημήτριος
Χρηστάκος Λεωνίδας