Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Συγκροτήθηκε την 27.02.2018 σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ύστερα από την αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων μελών και κατένειμε με μυστική ψηφοφορία τα αξιώματα ως ακολούθως:

Λάππας Αναστάσιος Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
Καλογερομήτρος Δημήτριος Α΄ Αντιπρόεδρος
Δημοβέλης Γεώργιος Β΄ Αντιπρόεδρος
Αλιάγας Αθανάσιος Γραμματέας
Ταμπακιώτης Ευάγγελος Ταμίας
Τσιώνας Ιωάννης Αναπληρωτής Γραμματέας
Πλησιώτης Σωτήριος Αναπληρωτής Ταμίας
Γάτος Δημήτριος Μέλος – Εκτελεστικό Μέλος
Λέντζας Σοφοκλής Μέλος
Μπαλατσός Σπυρίδων Μέλος
Νάκης Βασίλειος Μέλος