Νέο Δ.Σ. Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης

Σας γνωρίζουμε ότι οι εκλεγέντες στις Εκλογές της 21/4/2019 συνήλθε σε σώμα την 2/5/2019 στα γραφεία του Συλλόγου και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας , προέκυψε το Νέο  Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    Μανούρας  Αθανάσιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Μπατίκας   Παναγιώτης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Παπαιωάννου Δημήτριος

ΤΑΜΙΑΣ:     Τεντολούρης  Χρήστος

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ:    Μαγκούτης Μάριος

ΜΕΛΟΣ:      Καραδήμας Κωνσταντίνος

ΜΕΛΟΣ:      Σιαμπάνης Νικόλαος

 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης θα οργανωθεί ομάδα διάσωσης.

Παρακαλείσθε όσοι επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα να δηλώσετε την επιθυμία σας έως  25 Μαΐου 2019 στο γραφείο του Συλλόγου ή στα τηλέφωνα:

6936501269

Η 6977995037

6974337485

  1. Στο ίδιο πνεύμα θα οργανωθεί από τον Σύλλογο ομάδα πυρασφαλείας.

Η ομάδα αυτή θα λάβει ειδική εκπ/ση από την Διοίκηση Πυροσβεστικής  Πύλης αφότου  δημιουργηθεί.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Μαΐου   στα ίδια τηλέφωνα.