Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλαμπάκας

Ανακοινώνεται, ότι από 01/03/2018, οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλαμπάκας θα είναι οι:

1. Βουρλίτσης Δημήτριος: Αντιδήμαρχος Περιφέρειας
2. Γιαννούλας Ιωάννης: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης
3. Δήμου Γεώργιος: Αντιδήμαρχος Τουρισμού
4. Κουκοράβα Μαρία: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος
5. Μπαντέκα Ευαγγελία: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας
6. Παπαγεωργίου Χρήστος: Αντιδήμαρχος Οικονομικών
7. Ράντος Κωνσταντίνος: Αντιδήμαρχος Έργων και Αθλητισμού